X-MALEYA - Mun 'ekwa Lyrics | Kamerlyrics
X-MALEYA

Mun 'ekwa

X-MALEYA

Les Paroles de "Mun 'ekwa" par X-MALEYA

Album: (Freestyle)

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A mun’ekwa osi linga éé
Nika ndé wasé é ma sawa nô é ayo ooh
A mun’ekwa oo né ndé  kôbô 
O katisè bato bémunè na éé ayowo ooh
Ndé ba ndibéa na, o munè mundi éé
Nika ndé wasé é ma sawa nô eeh ayowo ooh

Ohh a mun’ékwa né nde bôlô 
O katisè bato bémunè na  éé ayowo
Ndé ba tungè nô, o munè mundi éé
Ba nyimèlè mô na miéndé na eeh ayowo
Ndé ba tungè nô, o munè mundi éé
Ba nyimèlè mô na miéndé na eeh ayowo

A mun’ekwa osi linga éé
Nika ndé wasé é ma sawa nô é ayo ooh
A mun’ekwa né ndé kôbô 
O katisè bato bémunè na éé ayowo ooh
A mun’ekwa osi linga éé

A mun’ekwa osi linga éé
Nika ndé wasé ùô e ma sawa nô
Oh a mun’ekwa né ndé bôlô
O katisè bato bémunè na éé ayowo ooh
Nde badimbéa na 
Muwanè bôlô matanda éé
Asi boi dina na éé o mutibé
Ndé oa dimbéa na 
Muwanè bôlô matanda éé
Asi boi dina na éé o mutibé ndé
Musima na nika 
E bolè pôndé bolanè éé iyo 
Ndé bôlô bama bôlè ndiyo na éé ayowo
Musima na nika 
E bolè pôndé bolanè éé iyo 
Ndé bôlô bama bôlè ndiyo na éé ayowo

A mun’ekwa osi linga éé
Nika ndé wasé é ma sawa nô é ayo ooh
A mun’ekwa né ndé kôbô 
O katisè bato bémunè na éé ayowo ooh
A mun’ekwa osi linga éé
A yelélélé, yélélé éé

A mun’ekwa, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, nananana

A mun’ekwa, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, nananana

A mun’ekwa, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, nananana

A mun’ekwa, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, Mun’ekwa ooh
Mun’ekwa ooh, nananana

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl