PETER YAMSON - Titimbè Lyrics | Kamerlyrics
Peter YAMSON

Titimbè

Peter YAMSON

Les Paroles de "Titimbè" par Peter YAMSON

Album: Titimbè (Single)

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Titimè wéwéwé a ndol’ami ooh (Mbana ndengè nya bwa mba éé)
Titimè wéwéwé a ndol’ami ooh (Mbana ndengè nya bwa mba éé)

Titimè wéwéwé a cher’ami ooh (Mbana ndengè nya bwa mba éé)
Titimè wéwéwé a dud’ami ooh (Mbana ndengè nya bwa mba éé)

Biya nâ na mala o ba mô wéwéwé a ndol’ami ooh (Esè ndéngè na kusi nô éé)
Biya nâ na mala wanda mô wéwéwé a dud’ami ooh (Esè ndéngè na kusi nô éé)

A cher’ami oo yé mba bobé éé iih
Békwadi banyu bé nde mpungu éé
Sunjumè nya bwa ba oko éé na ja wè éé mama
A dudu éé (Na bwa nè ee)
Békwadi banyu bé nde mpungu éé
Sunjumè nya bwa ba oko éé na ja wè éé mama
A dudu éé (Na bwa nè ee)
Oko (Na bwa nè ee)
A dudu mba éé (Na bwa nè ee, tétén e ni lokomè mba)

A cher’ami oo yé mba bobé éé iih
Békwadi banyu bé nde mpungu éé
Sunjumè nya bwa ba oko éé na ja wè éé mama
A dudu éé (Na bwa nè ee)
Békwadi banyu bé nde mpungu éé
Sunjumè nya bwa ba oko éé na ja wè éé mama
A dudu éé (Na bwa nè ee)
Oko (Na bwa nè ee)
A dudu mba éé (Na bwa nè ee, tétén e ni lokomè mba)

Séngé singé ba bolé na sum
Séngé singé ba baté na sum, na sum

Na bodi mbodi pô (bâ na kem, bâ na kem nyaka ndé)
Na sum
Na bola tako pô (bâ na kem, bâ na kem élimbi nde)

Mama muna ngô na kusi lambo 
A mama nga njé mô yé 
Ebola muwaso ihh
Etondé étondé e bodi nô mô
A timbi nô tombéya 
Man mèsè ma mendè o sombwisè mba
Makom ma timbi busa éé
A mama nga njé mô yé 
Ebola muwaso ihh
Binyô kwala, binyô kwala 

Humm ewôngô ndé é tèmè diyô na éé
Tô nja nu tôndi a kékisè nin supi a langwéyé mba aa
Nga nyé ndé njongi, nga ényènèn ndé éé
Mamam’i ooh
Jumba la jombè (Môni)
Télè l’éwandè (Sango)
Bedi ba tumba, wanga bito mama
Je suis fatigué (Fatigué, fatigué)
Mamam’iooh na bwa nèni
Ebuki mba aah Je suis fatigué (Fatigué, fatigué)
A youyou  mamam’iooh Je suis fatigué (Fatigué, fatigué)

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl