AKE LOBA FILS - Ebwalo Lyrics | Kamerlyrics
AKE LOBA FILS

Ebwalo

AKE LOBA FILS

Les Paroles de "Ebwalo" par AKE LOBA FILS

Album: Émergence

Année: 2017

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

O poi nô o mboam’iéé o ninô mujam’iiéé
O bélè ndé mô ébwalo 
Sèna lé ndé mumi na muto 
O poi nô manda mam’ii weni nô cher’ami ee
Sèna lé nde mumi na muto éé

Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé

O poi nô o mboam’iéé o ninô mujam’iiéé
O bélè ndé mô ébwalo 
Sèna lé ndé mumi na muto 
O poi nô manda mam’ii weni nô cher’ami ee
Sèna lé nde mumi na muto éé

O sama mba éé, o bola mba na bédubé bèsè
Kè sèna wé ndé wékia mba mwano o nongôn mba mujam’iiee
O soma mba aa, o bola mba na bédubé bèsè 
Kè sènè wé ndé wékéa mba mwano o nôngônè mba munjam éé
 
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé

Musonjé mwanyu mwa bana ba bô nèi ma pula mô mboa mi iih
Békwadi banyu ba ebwalo nèi ma pula pè senga mô ôhh
Musonjé mwanyu mwa bana ba bô nèi ma pula mô mboa mi iih
Békwadi banyu ba ebwalo nèi ma pula pè senga mô ôhh

Neka mbiya mwanyu mu kolo nô jita éé
O wu tè Nkakè tô o Mangamba wonè yé ndé mabwalo
Mabwalo oo éé
Mbana o wu tè minag tô ésunkan yé nde na bwalo

Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé

Na poi nô janda mujam’ iiéé
Na sèn munda mwa diba éé yowo ooh
Munjam nd’aléyè mba oa 
Na wé ndé muna nyango ooh

Ebwalo, ebwalo, ebwalo
Ebwalo, ebwalo, ebwalo
Ebwalo, ebwalo, ebwalo 
Ebwalo, ebwalo, ebwalo
Ebwalo, ebwalo, ebwalo

Musonjé mwanyu mwa bana ba bô nèi ma pula mô mboa mi iih
Békwadi banyu ba ebwalo nèi ma pula pè senga mô ôhh
Musonjé mwanyu mwa bana ba bô nèi ma pula mô mboa mi iih
Békwadi banyu ba ebwalo nèi ma pula pè senga mô ôhh

Nika mbiya mwanyu mu kolo nô jita éé
O wu tè Nkakè tô o Mangamba wonè yé ndé mabwalo
Mabwalo oo éé
Mbana o wu tè bwapaki wunè yé nde na bwalo

O wu tè tô i ndulu yalé béi ndi na bwalo
Mabwalo mô na mô o mundi mwèsè éé
Tô o fom ndi Miang ii, yé ndé na bwalo

Ebwalo, ebwalo, ebwalo
Ebwalo, ebwalo, ebwalo
Ebwalo, ebwalo, ebwalo 
Ebwalo, ebwalo, ebwalo
Ebwalo, ebwalo, ebwalo

Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé
Ebwalo, ebwalo, ebwalo jeng iiéé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl