AKE LOBA FILS - Mulema Lyrics | Kamerlyrics
AKE LOBA FILS

Mulema

AKE LOBA FILS

Les Paroles de "Mulema" par AKE LOBA FILS

Album: Mulema (Single)

Année: 2013

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mbâ na nde bè éé
Na jâ tè mboa mi 
Esibè ndol’angô a muna muto ooh
Muléma bwam’iih
Mu mumba ndé mba éé
E ni pula nde nâ mba na wô éé
E a nuni muna 
O bi na na tôndi oa éé
Timba nôngô bédomsèdi éé
Na o ma diya mba éé
Nde ka na oa pè éé
Na bènè njôki senga ooh
Na mba mô na wédi pon sô o nyol’a ngô

Mulema mwami mu 
Mu ni tuméya mba aah
E ni pula nde na mba na wô eeh

Mulema mwami mu 
Mu ni tuméya mba aah
E ni pula nde na mba na wô eeh

Mulema mwami mu 
Mu ni tuméya mba aah
E ni pula nde na mba na wô eeh

Mulema mwami mu 
Mu ni tuméya mba aah
E ni pula nde na mba na wô eeh

Ndol’angô pè ee
E titi pè na mba aah
E ni pula nde na mba na wô éé

Mulema mwami mu 
Mu ni tuméya mba aah
E ni pula nde na mba na wô eeh

Ndol’angô pè ee
E titi pè na mba aah
E ni pula nde na mba na wô éé

Mulema mwami mu 
Mu ni tuméya mba aah
E ni pula nde na mba na wô eeh

Ndol’angô pè ee
E titi pè na mba aah
E ni pula nde na mba na wô éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl