BLICK BASSY - Maria Lyrics | Kamerlyrics
BLICK BASSY

Maria ()

BLICK BASSY

Les Paroles de "Maria" par BLICK BASSY

Album: Leman

Année: 2009

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Nguéda mè bi boma nyè
Maria a bé manyaka
Maria a bi pénguè mè
Mè bé lè mè so massaî
Maria a pi podoss mè hé
Nnem i bo mè matjél
 Ayé hé a hin hi

Ti ngueda mè bi bénguè nyé Maria a béna pantalon
Maria a bi pénguè mé hé me le me so massai
Maria a bi podoss mè inem i bo mè matchél
Maria abi nyoyoî mè ponda mandap
Mè nyè lè lo yon ni yansi yon nnlam nnlam hé
Maria a bi nyoyoî mè iponda mandap ndi a bi yék ni yansi hé
A dou a dou hé


Maria Maria hé hé, Maria Maria hé hé, Maria Maria hé hé

Ti Ngueda mè bi boma nyè
Maria abéna pintilon
Maria a bengué
Maria a bi pénguè mé hé me le me so massaî
Maria a bi podoss mè inem i bo mè matchél
Maria abi nyoyoi mè ponda mandap
Mè nyè lè lo yon ni yansi yon nnlam nnlam hé
Maria a bi nyoyoî mè iponda mandap ndi a bi yék ni yansi hé
A dou a dou hé
Maria a bi nyoyoî mè iponda mandap ndi a bi yék ni yansi ho
A dou a dou hé

Maria Maria hé hé, Maria Maria hé hé, Maria Maria hé hé

To bale kel I bi yel mè loin de toi
Soho tilna mè Maria éhhh
Ndi to balè mè ni wè di nyina bé toy toy toy
Soho koblè mè Maria éh
Mè ya wel ndik i munu I tan inyu yon éh Maria éh

Mè lélél i tan i nyu yon éh
Mè lélél I tan
Mè lélél i tan i nyu yon éh
Mè lélél I tan

I ngueda mèbi boma nyè
Maria a bé manyaka
Maria a I benguè mè éh
Mè bé lè mè so masaii
Maria a bi podos mè éh
Nyem u kwoo mè matchel
Ah yéh a i hihiii

Mè lélél i tan i nyu yon éh
Mè lélél I tan
Mè lélél i tan i nyu yon éh
Mè lélél I tan……


Mè bi pulè pam I gueda kel I bi yel mè I tan
Mè beglag bot yem I kona ngoo
I son I gwel mè éh
Mè bak ni kii makoo ma njoma
Ah mama ohhhhhhhhh
Mè bi pulè pam I gueda kel I bi yel mè I tan
Mè beglag bot yem I kona ngoo
I son I gwel mè éh
Mè bak ni kii makoo ma njoma
To ba sogol bon  i kede teg i baii
Lè mè ni wè di tabè ntong
ah yéhhh
 to malep a bi toun ni pon éhhh
gueda yon i bi log
mè kaha dig sohma
I son huni hi kop mè mahooo
Maria non u non I ban  kwom gwon

Mè lélél I tan………..

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl