HENRI DIKONGUE - Wen Te Mba Wenge Lyrics | Kamerlyrics
HENRI DIKONGUE

Wen Te Mba Wenge (Si tu me vois aujourd’hui)

HENRI DIKONGUE

Les Paroles de "Wen Te Mba Wenge" par HENRI DIKONGUE

Album: Mumi

Année: 0

(C) 2020 Jazz Out Production

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A muna mumi oa mô wé ndé takisè mba éé
A muna mumi oa mô wé ndé tomsè pond’am éé
Etum’a ponda bisô na oa lé nô dikom éé
Etum’a pond’a mô bisô na oa lé nô jamba éé
Etum’a ponda bisô na oa lé nô diwuta éé
Na kéki pon wèlisanè oa éé, wengè 
Na wôlô pon wèlisanè oa éé a chér’am oo

Wen tè mba wèngè, tomba ngéa ngô 
Wen tè mba wèngè èè, tomba ngéa ngô éé
Wèn tè mba wèngè èè, tomba ngéa ngô éé
Wen tè mba wèngè èè, tomba ngéa ngô

Tô dikaki tô wô, osi boli tô mbia mwa éé
Tô dikaki tô wô, osi boli tô mbia mwa éé
Tô mbamènè pè nasi ben pè ,yung’angô tatan éé
Nyola bunya bô tèngè, o bèn nd’ébol’a langwa mba na  
Nyola bunya bô tèngè, o bèn nd’ébol’a langwa mba na  
Wèlisanè mba, wèlisanè mba aa
Na ma wôlô ekwad’angô 

Wen tè mba wèngè, tomba ngéa ngô 
Wen tè mba wèngè èè, tomba ngéa ngô éé
Wèn tè mba wèngè èè, tomba ngéa ngô éé
Wen tè mba wèngè èè, tomba ngéa ngô

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl