MACASE - Etam Lyrics | Kamerlyrics
MACASE

Etam (Seul / Alone)

MACASE

Les Paroles de "Etam" par MACASE

Album: Etam

Année: 1997

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ma woulou étam, ma dzen égning
Boan bam bese be man’yi ke
Nnéé, nne djom I mane yi kou
Bod ba kat nna ya me nne akout é
Te mod a wog ki minyon’e miamé
Ma yem ben ki a vome me nne ke
Éyon ee alou da kui , nnem,nnem,nnem wa sou m’asi
Abog ase hegan o
Fidi dem dem bade hu
Zà’ané é zà’ane me voali
Zà’ane me vàà mgbwe égning

[REFRAIN]:
Zà’ané hé a bobedzan zà’ané
A bobedzan zà’ané iyé, zà’ané hé a bobedzan zà’ané
Zà’ané, zà’ané, zà’ané, zà’ané hé a bobedzan zà’ané
Ma dzo nna a bobedzan zà’ané iyé
Zà’ané hé a bobedzan zà’ané

Ma dzo nne
Ma woulou étam ma dzen égning,
Boan bam bese be man’yi ke
Nnom wam a nga lig,  ma ‘étam é
Ma woulou tegue yem a vom ma ke

Ma dzen zen éé yoan é, zen ine me djam’e ve mvoam
 
Zàa nnom wam zà ma yi wa é, zàà nnom wam zàa ma yone woa
Boan bam zà’ane mi ni nne me vé ?

Zà’ané hé a bobedzan zà’ané
Ma dzo nna a bobedzan zà’ané iyé
Zà’ané hé a bobedzan zà’ané
Zà’ané é, zà’ané é, zà’ané é, zà’ané hé a bobedzan zà’ané
 Iye iyé iyé zà’ané hé a bobedzan zà’ané

Hu ! Mmmm hu ! Aaah hu ! Hu ! Aaaaah  hu ! (ma wou oooooooooo a Nti)  hu ! Aaah hu ! Hu ! , aaa hu ! Hu hu ! Aaah hu !
 Boan bam éé a boan bam éé
Solo wam éé a, Solo wam éé, ama wam éé, ama wam éé; mama téré wam éé, mama téré wam éé
Ma woulou étam étam bobedzan mi nne me vé ?
Ma gning étam étam bobedzan mi nne me vé

Amou dzé mia lig ma’etam étam me nga bò mine dzé?
A tata wama,  me nga bò mine dzé hééé?  Pierro wama, me nga bò mine dzé?
Oli wam me nga bò mine dzé hééé?
A Rachel wam me nga bò mine dzé?
Koabgèn ???

Boan ba éé a, boan bam éé
Mimi wan éé a, Mimi wam éé; Ama wam éé, Ama wam éé; Mama Téré wam éé, Mama Téré wam éé
 
Ma woulou étam étam bobedzan mi nne me vé ?
(ééééééééééééééééééé wa yi boya oo)
Ma gning étam étam bobedzan mi nne me vé

Avom ase maà ke amou dzé ba fed ma mbè èèèèè
A Nti wam, ma bò yà oo
Yé iyé hééééééééééé

Jlou wam éé a, jlou wam éé,  Marlyse  wam éé a , Marlyse wam éé, Joli wam éé a, Joli wam éé:  Esso wam éé, a Esso wam éé
Augustin wam éé
Macase wam éé a, Macase wam éé
Lémo wam éé, Lémo wam éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl