PETIT PAYS - LOBA (See Translation)

Na bodi ndé longuè l’ami é, mba na musango
Na bakè ndé longuè l’am é, na Loba la mogne é
Na bodi ndé longuè l’ami é, na Loba la mogne
Na bakè ndé longuè l’am é, na Loba la mogne
Hmm, Dieu voit tout, Dieu sait tout (Rabba Rabbi)
Na bodi ndé longuè l’ami é, mba na musango é
Na bakè ndé longuè l’am é, na Loba la mogne
Na bodi ndé longuè l’ami é, na Loba la mogne
Na bakè ndé longuè l’am é, na Loba la mogne
Eh, Dieu voit tout, Dieu sait tout hmmm
Personne n’est juste devant Dieu, personne n’est juste devant Dieu, ah ouais
A Yéhova oé ndé wéni éééé ?
A Tétè oé ndé wéni éééé ?
O sèsèlè po mba , o yi dia mba é   
O sèsèlè po mba, A Loba ! , o yi dia mba é ayo oh
momènè a tatè mba é, momènè a dangwanè mba
Momènè a sambisè mba, ngéa basingédi é
E momènè a katanè mba, ngéa bato ba bobé !
Momènè a sambisè mba, ngéa muititi !
Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
Ah, Dieu voit tout, Dieu sait tout ! Ah
(coller serrer, serrer coller… coller serrer, serrer coller .ah ouais, bon appétit)
Dieu voit tout …Dieu sait tout …Eh   

Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
Mba nun é Mba nun é na tiki mundi é
Mba nun é Mba nun é na sambo mundi é
Mba nun é Mba nun é na tiki mundi é
Eh Mba nun é Mba nun é na sambo mundi é
Osambo wuma yèsè é
Mon frère en Christ, et ma sœur en Christ
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
Mba nun é Mba nun é na tiki mundi é
Eh Mba nun é Mba nun é na sambo mundi é
Mba nun é Mba nun é na tiki mundi é
Eh Mba nun é Mba nun é na sambo mundi é
Osambo wuma yèsè é, Osambo wuma yèsè é
Mon frère en Christ, ma sœur en Christ
Eh Na sambo, a Yésu o mbasan hmm na sambo
Na sambo, mba nun na sambo…na sambwa
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
Mba nun é Mba nun é na tiki mundi é
Mba nun é Mba nun é na sambo mundi é
Mba nun é Mba nun é na tiki mundi é
Mba nun é Mba nun é na sambo mundi é

Osambo wuma yèsè é Osambo wuma yèsè é
Osambo wuma yèsè é, Osambo wuma yèsè é….ayo mba é
Osambo wuma yèsè é
Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
A Loba la mogne son sunga mba éé
Eh A Loba la mogne son sunga mba ééé