BEN DECCA - Dipita Lam Lyrics | Kamerlyrics
BEN DECCA

Dipita Lam (Mon Espoir)

BEN DECCA

Les Paroles de "Dipita Lam" par BEN DECCA

Album: Yetena Oa

Année: 1983

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Oh yoyo yoyo yo yo yo ooooh 
Oh yoyo yo yo yo yo yo  
 
Nje yena na beni nô pôn sô o langwea oa é 
Nasi ben pè wumisè éé ndol’ami ooh 
Ayowo eeh nasi ben pè wumisè ééh 

Nje yena na beni nô pôn sô o langwea oa é 
Nasi ben pè wumisè éé ndol’ami ooh 
Ayowo eeh nasi ben pè wumisè ééh 

Sena o dubè tè mianga ayowo é 
Kè o kwadi na mba na bolanè nde oa 
Na dube te mianag ayowo ééh 
Ko kwadi na mba pè na tapi nde mo 
Langwea te mba ndjom’a nje o titi tè mba mbasan 
O si ben no wumisè éh ndol’ami oh 
Ayowo éé o si ben nô wumisè éh 

Sena na dube tè  mianga ayowo eeh 
Ke na kwadi na o bolanè nde mba 
Na dube tè mianga ayowo éh 
Ke na kwadi na oa pè o tapi nde mô 
Langwea te mba njom’a nje o titi pè mba mbasan 
Nasi ben no wumisè éeh ndol’ami ooh 
Ayowo ééh Nasi ben no mumisè ééh 

Ituwed’a muna ka mba na ben nde bedima be nèn 
O bola oa éh eyiyé 
Na mulema mwéna mu tondi oa 
O bola wa iyiyè 
Langwea te mba ndjom’a nje o bangi no bedima be ndènè 
O nyol’ami ééh hum weh até 
Ayowo éh o nyol’ami ééh hum wèè 

Oh oh oh yéyiyé… 
Oh oh oh owo éh ndolo é 
Oh oh oh yéyiyé… 
Oh oh oh owo éh ndolo é 
Até.. 

Bwam bam bo ayowo … 
Ndut’am ni ééh 
Muchwalalala mwam mu ayé 
Diboa lam i pè di éé ayowo eeh ndolo éh 
Bwam bam bo ayowo … 
Ndut’am ni ééh 
Muchwalalala mwam mu ayé 
Diboa lam i pè di éé ayowo eeh 

Ndolo éh oa na oa ndolo ooh iyéé … 
Na ma yo éeh iyéé 
Diboa lami wa éeh iyé eh… 
Oa nde we ndolo éh 
Bwam bam bo ayowo , 
Ndut’am ni ééh ooh 
Muchwalalala mwam mu ayé.

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl