SAM MBENDE - Alabe Lyrics | Kamerlyrics
SAM MBENDE

Alabe

SAM MBENDE

Les Paroles de "Alabe" par SAM MBENDE

Album: Inconnu

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Muto ka oa, e pasa
é dôdi pè na ba longédi oa
si jènè la oa, di timsèlè nde mba
Ka muna inòn éé, i pimbédi
O tétén a munja wo...

Nâbè na sengi tè na inón a bakala, ye wa o mundi môngô
Na dubwa nde mila o baïsè tô nja nde
Miango môngô... ayo sésé tô nèni eh
hm hm nga oa mô we nde na nja eh? (Nasi biye eh)
hm hm nga oa mô oni babe nde ni (langweya mba eh)
hm hm nga oa mô odiya tô longe nde (nasi biye eh)
Owo son, alabè mba eh (alabe eh)

Na bèn n'ombo tè o boso bwa jômbè...

Na mènè nde édingèdingu'angô...
Bulu tè, na mènè nèni ne nô  o sèbè oa o ndôti...
Nè maya'a môngô, ma suléya nô o teten a misisa m'am...


Nabè na sengi tè na inón na bakala, ye wa o mundi môngô
Na dubwa nde mila o baïsè tô nja nde
Miango môngô... ayo sésé njita eh
hm hm nga oa mô we nde na nja eh? (Nasi biye eh)
hm hm nga oa mô oni babe nde ni (langweya mba eh)
hm hm nga oa mô odiya tô longe nde (nasi biye eh)
Owo son, alabè mba eh (alabe eh)... Aaaah alabe (alabe eh alabe eh)... Hmmm
Alabe eh alabe eh alabe eh alabe eh alabe eh alabe eh.

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl