NDEDI DIBANGO - Eyo Mè Lyrics | Kamerlyrics
NDEDI DIBANGO

Eyo Mè

NDEDI DIBANGO

Les Paroles de "Eyo Mè" par NDEDI DIBANGO

Album: It is All Right

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Eyo mè moukoko musi boï te é
Eyo mè musi ma busa eyondjo
Eyo mè moukoko musi boï te éé
Eyo mè musi ma busa eyondjo é

Eh eh … ééeh éh éh éh

Eyo mè moukoko musi boï te é
Eyo mè musi ma busa eyondjo é
Eyo mè moukoko musi boï te éé
Eyo mè musi ma busa eyondjo ééé

Eh eh…. éhé eh eh éh éh

Nje mo eboli oa oma sibisè no mulema éé
Bekwadi bongo ba mbia mo nde be bolè biso na wa
Nje mo eboli oa oma sibisè no mulema éé
Bekwadi bongo ba mbia mo nde be bolè biso na wa

Eh eh Eh eh…. éhé eh eh éh éh

Nje mo eboli oa oma sibisè no mulema é
Bekwadi bongo ba mbia mo nde be bolè biso na wa é
Nje mo eboli oa oma sibisè no mulema é
Bekwadi bongo ba mbia mo nde be bolè biso na wa é é

Eh eh Eh eh…. éhé eh eh éh éh
Eh eh Eh eh éh …. éhé eh eh éh éh

Eyo mè po wa mboa é
Oh eyo mè disi bukanè mbia
Oh eyo mè po wa mboa é
Oh Eyo me disi bukanè milady éé

Eh eh Eh eh…. éhé eh eh éh éh . Na!
    
Nje mo boli oa ôma sibisè no mulema éé
Bekwadi bongo na mbia mo nde
Bebolè biso na wa eh eh eh eh
Nje mo boli oa ôma sibisè no mulema éé
Bekwadi bongo na mbia mo nde
Bebolè biso na wa eh eh eh eh

Eh eh Eh eh…. éhé eh eh éh éh
Eh eh Eh eh éh …. éhé eh eh éh éh
Eh eh Eh eh éh …. éhé eh eh éh éh

Na nde nu ben mulema ema da mbomo
Nde na dube na mbale e mende busa bunya bo  é é éh éh éh
Na nde nu miki éé na ema dangwe na muna ko
Nde na dupè na mbalè e mende busa bunya bo éé éh éh éh

Na masango mena ba mbambe o timbi no diye mboa
Nde ma waneye biso mpungu é
Ikon na itaba ba timbi no solo mboa su
Kwedi poï no bolè biso nin ka eya
A bana bami oo éé éh éhé éhéh
A ma soni soni lo nongo djangamene éé

Loï bwa bongo … Loï bwa bongo …
Loï bwa bongo … Losï bwa bongo …

A mundjam nya moto o oh oh oh
Mba na soni soni Ô nongo ponda éé

Loï bwa bongo … Loï bwa bongo …
Loï bwa bongo … Losï bwa bongo …


Everybody up…Everybody dance
Alleluyah ah ah ah
Everybody up…Everybody dance
Alleluyah ah ah ah

Eh éh éh éh éh… éh éhé éhé éhéhé
Eh éh éh éh éh… éh éhé éhé éhéhé
Éhé é… éhé é… éhé é …..

Masango me na ba mbambe ba timbi diyè mboa
Nde ma waneya biso … mpungu’éé
Ikon na itaba ba timbi no solo mba su
Kwedi poï no bolè biso nika. Eya!

Everybody up. Everybody dance (everybody)
Alleluia ah ah
Everybody up. Everybody dance (everybody…
Everybody up. Everybody dance (everybody… Body..)
Alléluia ah ah

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl