JACKY KINGUE - Hommage à Mama Nguea Lyrics | Kamerlyrics
JACKY KINGUE

Hommage à Mama Nguea

JACKY KINGUE

Les Paroles de "Hommage à Mama Nguea" par JACKY KINGUE

Album: (Single)

Année: 2020

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Eugène ooh, mba na mènè di lambo éé
Eugène ooh, na ma sô mwano môngô 
Bébotédi ba ndol’asu bé ta ndé muni na nyandi éé, mbonga na nôngô 
Nde bosinga bwé o sôlô o mbo’asu ee

Eugène ooh, ma na mènè di lambo éé
Eugène ooh, na ma sô mwano môngô 
Bébotédi ba ndol’asu bé ta ndé muni na nyandi éé, mbonga na nôngô 
Ne bosinga bwe o sôlô o mbo’asu ee

Nga nyola na nei bèn môni bola oa aah
Nga nyola na nei ben môni merco tésè oa ee
Mô nde o jom nô mba walo na nupèpè
Mô nde o jaki nô mba walo na nu pè 
Eugène ooh wéyé éé, Eugène ooh

Nga nyola na nei bèn môni bola oa aah
Nga nyola na nei ben môni merco tésè oa ee
Mô nde o jom nô mba walo na nupèpè
Mô nde o jaki nô mba walo na nu pè 
Eugène ooh wéyé éé, Eugène ooh

C’est beau l’amour, c’est chic l’amour ouh
C’est beau l’amour, c’est chic l’amour ouh

Nyol’a ngô nde mba na bôlônè nô mèsè longè
Lakisémè lami na dubè yo bé pon mba na bôngô 
Eugène kiyè tô mba kè na ma wô ee
Not do me so ooh
C’est beau l’amour, c’est chic l’amour ouh

Nyol’a ngô nde mba na bôlônè nô mèsè longè
Lakisémè lami na dubè yo bé pon mba na bôngô 
Nguéa awô a diya bisô, di ma wô ee
Not do me so ooh
C’est beau l’amour, c’est chic l’amour ouh

C’est beau l’amour, c’est chic l’amour ouh
Ayowo ee wumsè na musango 
Nguéa La Route ooh wumsè na musango ee
Ngéya nyé ndé nya bato bèsè
Bôngô nde bo boi éé
Loba mô a namsè oa
A kuséyé o ngéya ee
Mô mw’a lakisè miobé môngo du uuh
C’est beau l’amour, c’est chic l’amour ouh

Nyol’a ngô nde mba na bôlônè nô mèsè longè
Lakisémè lami na dubè yo bé pon mba na bôngô 
Eugène kiyè tô mba kè na ma wô ee
Uhmm not do me so 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl