JACKY KINGUE - Dieu c'est l'Eternel Lyrics | Kamerlyrics
JACKY KINGUE

Dieu c'est l'Eternel

JACKY KINGUE

Les Paroles de "Dieu c'est l'Eternel" par JACKY KINGUE

ECOUTER LA CHANSON

[Intro]
Wè eeh bwa jésèlè pètè eeh
En baisè na munanga tè mu bolé nyolo
O edubé na kôdi,na ngum
O bélè nu tétè

Na dubè nde nu sango eeh
Na pitè nde na mô ôoohh
A léyè mba ndolo ooh
A bodi mba na kôdi iih
Ooooh ah….

Mon ami DELLOR.
Nika nde yé nô ooh na nai bélè sô oa wèngè
Na nungè oa mabôngô ooh

A binyô lo ma piléyè mba kwédi  
Lo dimbéya na wasé ei ma bô ooh
Wèn tè muna nyôngô a bola lambo eeh
siséya mô o mbasan o baisè mô ooh
Buka din tôpôtôpônè eeh
Ooh disi ma sawa eeh

Na môngèlè bunya bwéna na tèmnô ooh
Kè také nyé o dangwanè mba o mundi mba wasé
Ndi na mènè nô Olivier EKOKA mba na mô na mutudu nika
O bènè nô mambo mé o waléa  mba ndutu ka yéna
Nde mô na mba na a muna oi tuma nyolo
Mambo mèsè mâ pô bwam nika nde yé nô

Njé o ma wasa nô ôhh
Son son son a mot’a lémba ooh
Son son son
Loba mwa wéki wasé eeh
Ai wéki mpungu tô bunya aah

Dieu c’est l’éternel
Mapita mé na mô ôhh (Dieu c’est l’éternel)
Na ma kanè nde mô na na bo ma winda nô na aah
Na ma baisè na mbamènè na njé na boli nô ooh
Di mala nô nde mpungu uuh nyola bu uuh, nyola bu uuh
(Dieu c’est l’éternel)
Na pitè nde na mô ôhh (Dieu c’est l’éternel)
Na ma kanè nde mô nâ na boma winda nô na aah (Dieu c’est l’Eternel)
Nyol’a bu nde ba  wédi nô ôhh
Até sè bila aah ma’a ooh
Nyol’a bu nde ba  wédi nô ôhh
 Mama ooh mboa sawa mô e bô diboma eeh
(Tata Odile, écoute des mélodies)

Njé mô ndando mô na mô ôhh
Njé mô ya misinga eeh
Njé o ma kônônè nô muna nyôngô ôhh (Dieu c’est l’éternel)
Na pitè nde na mô ôhh (Dieu c’est l’Eternel)
Na ma kanè nde mô na na bo ma winda nô na aah (Dieu c’est l’éternel)
Oa aah nu ma puléyè mba kwédi
Oi dimbéya pon na wasé mô e ma yômbô  ôhh
Lambo na lambo tè oa o ma bola nô ôhh
O bènè moto nyéna mô a mènè   
Tôndô, tôndô, tôndô mô
Sesa, sesa, sesa mô na nginya  
Tôndô, tôndô, tôndô mô
Sesa, sesa, sesa mô na nginya  
(Dieu c’est l’éternel)
Na pitè nde na mô ôhh (Dieu c’est l’éternel)
Na ma kanè nde mô na na bo ma winda nô na aah (Dieu c’est l’éternel)
Na pitè nde na mô ôhh (Dieu c’est l’éternel)
Tôndô, tôndô, tôndô mô
Sesa, sesa, sesa mô na nginya  
 « Dieu a fait de moi un être joyeux, na ma timsèlè mo masoma o nyola nika nyèsè »

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl