TOM YOMS - Jhony Waka Lyrics | Kamerlyrics
TOM YOMS

Jhony Waka

TOM YOMS

Les Paroles de "Jhony Waka " par TOM YOMS

Album: Sonny Days

Année: 1987

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Bunya bwa munyèngè sô bon o nin  wèngè
nde bwa mô tè humm pô  pè na mba iih na wé wè éé iyo 
Oni diya ndé mba één o ni joma ndé mba aah 
Bunya bwa munyèngè sô bon o nin  wèngè
nde bwa mô tè humm pô  pè na mba iih na wé wè éé iyo 
Oni diya ndé mba één o ni joma ndé mba aah 
Oni diya ndé mba één o ni joma ndé mba aah 

Di kumo ndé senga miango ooh 
Mbango a kûmo ndé o taka ôhh
Di timbi nde senga miango ooh 
Na Jo mô a timbi ndé Jhony Waka éé

Ayé ééh o senga tè nèni éé 
Ayé ééh o senga tè nèni éé 
O senga tè éé oh , 
Nèni mulémé mu mumba nô mba, Mu dipa nô mba o dibum na  
Nèni mulémé mu mumba nô mba, Mu dipa nô mba tindi bwé éé
Ka abélé éé, coucou ouh mba nèi monga éé 
Humm nèi monga aah, Mba nèi monga aah
Humm son nèi monga éé

Humm you you you ouhh, mba nèi monga amour 
Muléma mu mumba ndé mba ka abélé éé
Humm mba éé nèi monga jou ooh
Muléma mu mumba ndé mba ihh ka abélé éé
Humm baby, babababy iih humm mama 
Humm mbana nèi monga muléma mu mumba ndé mba iyoo hum mba éé
Sètô penda békwadi na penda masôki 
Mbana moto tè ayé sô o senga wengè o sengi hei hei hei 

A Jhony malôndô mwasa ébanja bankon ba jôngila fé gi yô éé
I son’a njanga i pandé pètè na (E panda ndi éé)

Mbango ooh mbango, wé éé a mbango iyo éé 
Mbango ooh mbango, wé éé a mbango iyo éé 
Oni diya ndé mba één o ni joma ndé mba aah 

Di kumo ndé senga miango ooh 
Mbango a kûmo ndé o taka ôhh
Di timbi nde senga miango ooh 
Ndola a timbi ndé Jhony Waka éé
Mbango a kûmo ndé o taka ôhh
Ndola a timbi ndé Jhony Waka éé
Di kumo ndé senga miango ooh 
Mbango a kûmo ndé o taka ôhh
Di timbi nde senga miango ooh 
Ndola a timbi ndé Jhony Waka éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl