HENRI DIKONGUE - Ndol asu Lyrics | Kamerlyrics
HENRI DIKONGUE

Ndol asu

HENRI DIKONGUE

Les Paroles de "Ndol asu" par HENRI DIKONGUE

Album: C'est La Vie

Année: 1997

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ndol’a Su é ta ndé ka ndoti
Bolongi bo si ben mawondi
Ndol’a Su é ta ndé ka ndoti
Bolongi bo si ben mawondi

O takisè ndé mulema mwam tétèn
Misô môngô pè ma ta mba mbon
O takisè ndé mulema mwam tétèn
Misô môngô pè ma ta mba mbon

Ndol’a Su é ta ndé ka ndoti
Bolongi bo si ben mawondi
Ndol’a Su é ta ndé ka ndoti
Bolongi bo si ben mawondi

O takisè ndé mulema mwam tétèn
Misô môngô pè ma ta mba mbon
O takisè ndé mulema mwam tétèn
Misô môngô pè ma ta mba mbon

Ponda tè na jai nô na oa mô
Tétèn’am pe étitina ékô na pi
Ponda tè na jai nô na oa mô
Tétèn’am pe étitina ékô na pi

Moto a titina a tôndô oa mô nyèsè
Kè ponda po éi tondi momèrè
Moto a titi a tôndô oa mô nyèsè
Kè ponda po éi tôndi mômèrè

Na si ben môni o bola oa
Nyola nika nd’o bangi nô mba
Na si ben môni o bola oa
Nyola nika nde o bangi nô mba

Biya na o mala mboa nyu
Son son oyi buwé mb' éduwé
Biyana o mala bupè mbia môngô
Son son oyi buwé é mb' ékanja
Eboa lotin a yi béni nyolo o ten
 O salane mô o mandabo ma mianga
Biyana o mala mboa nyu
Son son oi buwé mba éduwé

Na si ben môni o bola oa
Nyola nika nde o bangi nô mba
Biyana o mala bupè mbia môngô
Son son oi buwé é mba ékanja

Na si ben môni o bola oa
Nyola nika nd’o bangi nô mba
Biyana o mala bupè mbia môngô
Son son oi buwé   mba ékanja

O yi buw’é mba eduwé
O yi buw’é mba ékanja
O yi buw’é mba eduwé
O yi buw’é mba ékanja

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl