COCO MBASSI - Mbaki Lyrics | Kamerlyrics
COCO MBASSI

Mbaki

COCO MBASSI

Les Paroles de "Mbaki" par COCO MBASSI

Album: Sepia

Année: 2001

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Mbaki, Loba le mbaki (bis),
Mawuse masu pon nde ma m'eke,
Dia la Loba mo le ngum e.

Ye nde Eyal'e busi Mba mudumbu, o si wo ;
Dia Lam di titi pon esungu, o si ko.
Myobe mongo nde mi ta m'eka Mba na na namse oa,
Nde maya ma Mun'ami nde ma'a sangise mo.

Bia na Loba longo
Mo nde Le mbale
Di si ma wondo tomtom,
Mo nde le nguea' Mbale.
Oa dube nde mo e
Kane nde mo e
Dube Mudi Mao mu Sangi Haleluya!

Loba Le mbaki e
Eyal'ao nde ye Mbale
Mo nd'a ma sunge e,
dube mo e
O si linga penda to bunya
Yesu a malane oa, o nguea jongise e ;
Loba Le mbaki !

Mbaki, Loba le mbaki (bis),
Mawuse masu pon nde ma m'eke,
Dia la Loba mo le ngum e
Ye nde Eyal'e busi Mba mudumbu, o si wo ;
Dia Lam di titi pon esungu, o si ko.
Myobe mongo nde mi ta m'eka Mba na na namse oa,
Nde maya ma Mun'ami nde ma'a sangise mo

Mbaki, Loba le mbaki, Loba le mbaki, Loba le mbaki !

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl