RICHARD BONA - Ekwa Mwato Lyrics | Kamerlyrics
RICHARD BONA

Ekwa Mwato

RICHARD BONA

Lyrics for "Ekwa Mwato" by RICHARD BONA

Album: Reverence

Year: 2001

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Tu lulu Ekwa Mwato
Lo windele neni
Tu lulu a Bailato
Son longise museba
A bona téteè
ih lo meya je
Londo bwaba di ma tunge
Miopi mèssè mi mondea munja
lo mende jènè mbale
To nika le no tue di titi njai
Mo di si mende wo mbale
Lo wasi te biya nje y'etia njiba
Mbussa bolo weke nde bi lambo

Mba na mala te mboa Mbale loi bwa mba du
Mba na mala te mboa Mbale loi bwa mba du

Malobe a sambwa Loum a si wedi Ngomniga
Tu lulu wenguè
A Mollah lo wiye na gina na di langue babo
O lo ohhh wenguè

Mba na mala te mboa mbale loi bwa mba du
Mba na mala te mboa mbale loi bwa mba du

Tu lulu Ekwa mwato
Mo lo windele neni
Tu lulu uh mba nde
Mo na sibi e nai ma kwala
Miopi mèssè mi mondea munja
Lo mende jene bunya bo
Bebwea ba minbu benei bandutu
Nde di si mende wo mbale
India na Kenya ba tobi y'Ekwadi
Nde ke Cuba n'Africa wenge ba wo mbembe

Mba na mala te mboa Mbalè loi bwa mba du
Mba na mala te mboa mbalè loi bwa mba du

Malobe a sambwa Loum a si wedi Ngomniga
Tu lulu wenguè
A Mollah lo wiye na gina na di langue babo
O lo ohhh wenguè

Mba na mala te mboa Mbalè loi bwa mba du
Mba na mala te mboa mbalè loi bwa mba du

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 All Rights Reserved. Designed by Donsyl