HERVE NGUEBO - Muna Muto Lyrics | Kamerlyrics
HERVE NGUEBO

Muna Muto

HERVE NGUEBO

Lyrics for "Muna Muto" by HERVE NGUEBO

Album: Another Part Of Me

Year: 2015

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Muna muto ooh
Muna muto ooh éé
Muna muto
A pambilanè mba
Muna muto ooh
Muna muto ooh éé
Muna muto
A pambilanè mba

Botéa bunya bwa boso bwéna mba mô nèni nô oa
(Humm mba mô nèni nô oa)
Botéa bunya bwa boso bwéna mba mô nèni nô oa
(Humm nyolo nyèsè na muléma)

O ndôt’ami ya bulu yèsè
Oa nde mba na mènè nô ééh
« eh o ndôt’am yèsè »
(oa na oa o ndôt’am yèsè)
O ndôt’am ya bulu yèsè
Oa nde mba na mènè nô

Muna muto ooh
Muna muto ooh éé
Muna muto
A pambilanè mba
Muna muto ooh
Muna muto ooh éé
Muna muto
A pambilanè mba
O ka yèsè
(ésè malâdi) oyè yè yè
Esè malâdi
Na na n a na ésè malâdi
Oyè yè yè   timsèlè (timsèlè mba muléma mwam’i)
Timsèlè mba muléma mwam’i ooh (timsèlè mba muléma mwam’i)
Timsèlè mba mô ôhh
Yé mba bwam’i na kô ndima buka mba jènè na wé na nupèpè
(timsèlè mba muléma mwam’i)
Timsèlè mba mô ôhh
(Timsèlè mba mô ôhh)
Muna muto ooh
Yé mba bwam’i na kô ndima buka mba jènè na wé na nupèpè
Ô muléma
Muna muto ooh
Son Timsèlè mba mô ôhh
Yé mba bwam’i na kô ndima buka mba jènè nika
Oyèè
Na na na timsèlè mba mô ôhh
(Timsèlè mba mô ôhh)
Timsèlè mba muléma mwa yo ooh
Nanana

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl