CHARLOTTE DIPANDA - Kene So Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Kene So (Aller de l'avant)

CHARLOTTE DIPANDA

Les Paroles de "Kene So" par CHARLOTTE DIPANDA


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/424d0c03cbb48bc7c0cbb6ad7017c510/web/include/lyric.php on line 162

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/424d0c03cbb48bc7c0cbb6ad7017c510/web/include/lyric.php on line 162
Album: Massa

Année: 2015

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Barè ko’o Djanan wouna niyè...
Éeh mbanè wouna ko djanè  wouna  niyè
Barè ko’o Djanan wouna niyè...
Éeh mbanè wouna ko djanè  wouna  niyèèè  
Eya  éya Eyiyé bo houna  mbeng  éeh ah ooh
Eya  éya éyiyé bo houna  mbeng  éeh ah ooh

Bo beu kennè so…
Bo houna mbo beu kennè so
Nséké lianè lamè boumè éeh…
Bo beu houna mbo beu kennè so ooh oo’ooh
Bo beu kennè so’ooh…
Bo houna mbo beu kennè so ooh o’ooh
Nséké lianè lamè boumè éeh…
Bo beu houna mbo beu  kennè so ooh woo’ooh

CHORUS
Eya éya Eyiyé… ooh ooh…  Eya éya Eyiyé… ooh ooh
Eya éya Eyiyé… ooh ooh…  Eya éya éyiyé… ooh ooh     

Barè ko’o, O bon na O tèrbè mwa éeh.
éeh  mbanè  wouna  ko, O bon na O tèrbè  mwa
Barè ko’o, O bon na O tèrbè mwa éeh..
éeh  mbanè  wouna  ko, O bon na  O tèrbè  mwa
Eya  éya heuh iyé bo houna  mbeng  éeh… ah oooh
Eya  éya heuh iyé bo houna  mbeng  éeh… ah oooh    

Bo beu kenè so…bo houna mbo beu kenè so
Nséké lianè lamè boumè éeh…
Bo beu houna mbo beu kennè so ooh woo’ooh
Bo beu kennè so’ooh…
Bo houna mbo beu kennè so ooh woo’ooh
Nséké lianè lamè boumè éeh…
Bo houna mbo  beu kennè so ooh woo’ooh

REFRAIN
Eya éya Eyiyé… ooh ooh… Eya éya Eyiyé… ooh ooh
Eya éya Eyiyé… ooh ooh… Eya éya éyiyé… ooh ooh     

Djé me palè mé nlanha  éh ooh ya éh…
Djé me palè  mé nlanha  éh  …
Be  nkeng  bor  yanè  be  bèr, bong  n’kè  so
Sèr lianè bi bèn nkar né nlèm é mboum é
E won mouan  nyon  ni kè so. bong  O hassum éh dip kwèl

Eya  eyiyé bo houna mbeng  éeh ah oooh     
Eya éya heuh illé bo houna mbeng éeh.

REFRAIN
Eya éya Eyiyé… ooh ooh… Eya éya Eyiyé… ooh ooh
Eya éya Eyiyé… ooh ooh… Eya éya éyiyé… ooh ooh  

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl