CHARLOTTE MBANGO - KONKAI MAKOSSA Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE MBANGO

KONKAI MAKOSSA

CHARLOTTE MBANGO

Les Paroles de "KONKAI MAKOSSA" par CHARLOTTE MBANGO

Album: Konkai Makossa

Année: 1991

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Oh a Chouchou ooh na wa ba sungane nde wa muyenga mo éé
Oh a Chouchou ooh na wa ba sungane nde wa muyenga mwa bulu
Oh a Chouchou ooh na wa ba sungane nde wa muyenga mo’éé
A Chouchou oooh mbia mu lingui éé

A Chouchou oh, ah chouchou oooh oooh
Mbia mu lingui é nde oa oï tukwe
Ah Chouchou ooh, A chouchou oohh ooh
Mbia mu lingui é

Oh a chouchou ooh nga wa ba sungane nde wa muyenga mo é
A chouchou oh nga wa ba sungane nde wa muyenga mwa bulu
A chouchou mbamba nga wa ba sungane nde wa muyenga mo é
A chouchou ooh mbia mu lingui éé é

Ah Chouchou ooh, A Chouchou oohh ooh
Mbia mu lingui nde wa oï tukwe
Ah chouchou ooh, A chouchou ohh ooh
 Mbia mu lingui éé

Ba ni kele nde wa (Ololo) ,  Tone pe wa
Ba ni kele nde wa (Ololo) ,  Tone pe wa
Wa nde fatigué (fatigué fatigué)
Wa nde fille de joie, fille de joie é to wanga
Wa nde fatigué (fatigué fatigué)
Wa nde fille de joie, fille de joie é to wanga

Ba ni kele nde wa (Ololo) ,  Tone pe wa
Ba ni kele nde wa (Ololo) ,  Tone pe wa
Wa nde fatigué ( fatigué fatigué)
Wa nde fille de joie, fille de joie é to wanga
Wa nde fatigué ( fatigué fatigué)
Wa nde fille de joie, fille de joie é to wanga

Wala nde posom messe, Bane ba toye wa
Ba loa pe wa na mene , Oma sambwele kod’a mboa nyèsè na

Konkaï Makossa pas deux (oh pas de… pas de)
Konkaï Makossa pas deux Chouchou mba (we mbamba éé)
Wa we mbamba éé chouchou mba…
Konkaï makossa pas deux (oh pas de… pas de)
Konkaï makossa pas deux, Chouchou mba (we mbamb’a éé)
Wa we mbamba éé Chouchou mba (we mbamba éé)
Wa we mbamba éé Chouchou oh (we mbamba’ éé)

Esèlè mbamba (Chouchou), Esele mbamba é  (Ololo)
Esèlè mbamba (Chouchou), Esele mbamba é  (Ololo)
Esèlè mbamba (Chouchou), Esele mbamba é  (Ololo)
Esèlè mbamba (Chouchou), Esele mbamba é  (Ololo)
Ah ouais éé…

Oh a Chouchou oh nga wa basungane nde wa muyenga mo’ éé
Ah Chouchou mbamb’a nga wa ba sunganè nde wa munyenga mwa bulu
Woko wè woko…
Oh a chouchou oh nga wa basungane nde wa muyengue mo’é
A chouchou mba nga wa ba sunganè nde wa muyenga na
O jane makom nguba uma sambwele mboa su

Oko !  oh pas de… pas de Konkaï Makossa pas deux (oh pas de… pas de)
Konkaï Makossa pas deux. Chouchou mba , we mbamba
Wa we mbamba’éé chouchou mba
Konkaï makossa pas deux (oh pas de… pas de)
Konkaï makossa pas deux (oh pas de… pas de)
Chouchou mba (we mbamba éé)
Wa we mbamba éé Chouchou mba (we mbamba éé)    
Konkaï makossa pas deux (oh pas de… pas de)
Wa we mbamba éé Chouchou mba (we mbamba éé)
Wa we mbamba éé Chouchou mba (we mbamba éé)

Oh a chouchou oh nga wa basungane nde wa muyengue mo’é
A chouchou oh nga wa basungane nde wa muyenga mwa bulu
Oh oh, wèh, wè
A chouchou mba nga wa ba sunganè nde wa muyenga na
Oh a chouchou oh nga wa basungane nde wa muyengue mo’é
O jane makom nguba uma sambwele mboa su
Konkaï makossa pas deux (oh pas de… pas de)
Konkaï makossa pas deux Chouchou mba (we mbamba éé)
Wa we mbamba éé Chouchou mba (we mbamba éé)
Konkaï makossa pas deux Chouchou mba (we mbamba éé)
Wa we mbamba éé Chouchou mba (we mbamba éé)…

 

Kamerlyrics sur Twitter

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2018 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl