JACKY DOUMBE - Lo Si Wanea Mba Lyrics | Kamerlyrics
JACKY DOUMBE

Lo Si Wanea Mba

JACKY DOUMBE

Les Paroles de "Lo Si Wanea Mba" par JACKY DOUMBE

ECOUTER LA CHANSON

Bye bye  bye bye 
Bye bye à doudou ooh
Bye bye  bye bye 
Bye bye à doudou ooh

Sona muna i bodi lambo éé a mama ooh
Muna mama nu bodi nde lao lambo o longè éé
Nde ba wèlè mô ndama o ngingô ndé ba loma mô na tè na o sôngô 

Bye bye  bye bye 
Bye bye à doudou ooh
Bye bye  bye bye 
Bye bye à doudou ooh

Moto aséna pè a bola lambo o mundi
Ya bè nde mbéwa nyolo na békwadi ba nyai na nyai 

Sona muna i bodi lambo éé a mama ooh
Muna mama nu bodi nde lao lambo o longè éé
Nde ba wèlè mô ndama o ngingô ndé ba loma mô na tè na o sôngô 

Bye bye  bye bye 
Bye bye na tèna o sôngô
Bye bye  bye bye 
Bye bye na tèna o sôngô
Bye bye  bye bye 
Bye bye na tèna o sôngô
Bye bye  bye bye 
Bye bye na tèna o sôngô

Sona muna i boldi mambo
Ndé ba puléya pè mô sôngô éé
Loméya mba lo sontanè mba 
Loméya mba lo si wana mô o mboa mi éé
Loméya mba lo sontanè mba 
Loméya mba lo si wana mô o mboa mi éé

Tô nja mô nu muwèlè mba étom 
Mô mw’a busé owan éé na sawéya mô 
Tô nja mô nu muwèlè mba étom 
Mô mw’a busé owan éé na sawéya mô 

Loi wanéa mba, lo sonkanè mba 
Loi wanéa mba, lo si wana mô o mboa mi éé
Loi wanéa mba, lo sonkanè mba 
Loi wanéa mba, lo si wana mô o mboa mi éé

Loi wanéa mba, lo sonkanè mba 
Loi wanéa mba, lo si wana mô o mboa mi éé
Loi wanéa mba, lo sonkanè mba 
Loi wanéa mba, lo si wana mô o mboa mi éé

Njé mô é bodi mba nuni muna, nasi ma timba pè, nasi ma timba pè
Njé mô é bodi mba nuni muna, nasi ma timba pè, nasi ma timba pè

Moto a tè sôngô wa pula ndé na a wé ndé wè
A busé nde la wè à timbé
A timba nde nyola njé ? 

A nuni muna, nuni muna asi ma timba pè, osi ma timba pè 
Osi ma timba pè


 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl