X-MALEYA - Martine Lyrics | Kamerlyrics
X-MALEYA

Martine

X-MALEYA

Les Paroles de "Martine" par X-MALEYA

Album: BackToTheRoots

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

To wèni na mende nô jènè oa éé
A martine oo, muléma mwam mu mendè ndé jumba 
Nyingo nyé ndé oa ngéka ngéka
Biya na môngô mwa ngôkôlô
Nde o sûngèlè na o wékabè tobo tobo na banè
Na bi na o sangi muto 
O bi pè tôpô frensi i ndenè 
Nyola nika nde wenysè nô muléma môngô ka sonja bambara
A martine oohh
[…]

Ebiamu na poi tè pèpèlè oa yéyé 
Na si ma bomanè oa o mboa nyu uu
Mutowa mu nôngi nde oa kè na tèm bonè bunya 
Esè ébabadi ihi oo
Nika nyé mba badi béna uhhh
Na puli o donda muséya aa é
Na ta na pula jéya mbémbé oko é sè lambo
Nasi ben kôlôngôn nyô bélam
Nde na timbi ndé o bè musôlôki na muto
Ké yé ndé na na dimbéyé oa 
Tô  na sésé nyèsè èè na mendé kéké lakisè oa 
A martine oo na si mendè dimbéya oa 
Wéééé ésè sésé éé  

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl