EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS - Cathy Lyrics | Kamerlyrics
EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS
Les Paroles de "Cathy" par EBONGUE EDOUARD ET LOS CALVINOS

Album: Longe la muto - Cathy

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Longè lé nde nika
Esè ndutu lé nô
O titina o bè musango tô bunya aah
Kè osi bèn dipita  
Ndolo nyé  na o tondi nô ôhh
Na wèlè oa o muléma Chérie Cathy
Sè tè ndol’a mpon
Tô ndol’a mawôndô éé
Amour sincère nde né nô o pulanè oa

Chérie Cathy
Chérie Cathy
Chérie Cathy
 
Sè tè ndol’a mpon tô ndol’a mawôndô éé
Amour sincère nde né nô o pulanè oa
Chérie Cathy
Chérie Cathy
Chérie Cathy

Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko é oh oh
Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko é oh oh
Cathy ooh tô son a loko éé ooh
Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko é oh oh
 
Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô sona loko é oh oh
Cathy ooh tô son a loko é oh oh
A muna mama aah
Na ma bowa nde o tôndô oa aah

Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko éé oohh
A mun’ ebeni  tô son’a loko éé ooh
Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko é oh oh

Tô sona loko ooh
Tô son a loko éé
A mun’a sophie na ma bawa nde o kiyè oa até éé
Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko éé oohh
Muléma mwam nde éé
Tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko é oh oh

Muléma mwam nde éé tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko éé oohh
Muléma mwam nde éé tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko éé oohh
Muléma mwam nde éé tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko éé oohh
Muléma mwam nde éé tô son’a loko é oh oh
Son son éé tô son’a loko é oh oh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl