TOTO GUILLAUME - Dibena Lyrics | Kamerlyrics
TOTO GUILLAUME

Dibena (Malédiction / Curse)

TOTO GUILLAUME

Les Paroles de "Dibena" par TOTO GUILLAUME

Album: Dibena

Année: 1981

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena
Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena

Nje wé boli sé mama nei mènè
Nusi bai tè kè e nde bimunè
Nje ye bsso nde ye mo munyengue
To  nika o jaki no mo ndoloo’oo mbana munyengue
Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena
Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena

Mbana nje wé boli sé mama nei mènè
Nusi bai tè kè e nde bimunè
Nje ye boso nde ye mo munyenge
To  nika o bangi no mo ndoloo’oo nyola dibena   (dibena weh)

Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena
Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena

Dibena éé dibéna  
Dibena ndoloo wa wo dibena
Dibena éé dibéna  
A nya mulema oh mba na wo dibena
Dibena éé dibéna  
Dibena ndoloo wa wo dibena
Dibena éé dibéna  
A nya mulema oh mba na wo dibena


Bito ba njakwa mabowa

Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba
Keka yombo lè na mombwa ngo o tondi mba
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba
Keka yombo lè na mombwa ngo o tondi mba
Na mombwa…
 
Na mombwa (wombo) na mombwa
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba (Na mombwa)
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba (Na mombwa)
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba (Na mombwa)

Yombo yombo…. (Na mombwa) Yombo yombo…. (Na mombwa)
Yombo yombo …. (Na mombwa)

Longue la munyenge di mene nde mo ke dim soa ka moto
A ndolo… a ndolo oo… A ndolo…

Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena
Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena

Dibéna éé
Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena
Ehe ndola mulema oh dibena
A nya mulema o mba, ndolo’oo na wo dibena

Na nombwa ndola mulema o na mombwa
Na nombwa ngo o tondi mba na nombwa
Na nombwa ndola mulema o na mombwa
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba na nombwa

Na nombwa ndola mulema o na mombwa
Na nombwa ngo o tondi mba na nombwa

O num mba jongo mutodi o sésé
A num mba jongo mutodi o sésé
A num mba jongo mutodi o sésé
A num mba jongo mutodi o sésé

Na nombwa ndolo, na mombwa
A nya muléma ooh na nombwa ndolo’ooo, na nombwa
A num mba jongo mutodi o sésé
A num mba jongo mutodi o sésé
A num mba jongo mutodi o sésé
Na nombwa ndolo, na mombwa
A nya mulema o mba, ndolo’oo na nombwa
Na nombwa ndolo, na mombwa
A nya mulema o mba, ndolo’oo na nombwa

Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba
Keka yombo lè na mombwa nga o tondi mba na nombwa

Yombo yombo… Yombo yombo…  mbana yombo…

A num mba jongo mutodi oo sésé… 
A num mba jongo mutodi oo sésé
A  num mba jongo mutodi oo sésé

A num mba jongo mutodi oo sésé
Mbana a num mba jongo mutodi oo sésé
Na nombwa ndola muléma oo
Na nombwa nga o tondi mba
Keke yombo na mombwa ng'o tondi mba  mba
Keke yombo na mombwa ng'o tondi mba  mba
Keke yombo na mombwa ng'o tondi mba  mba

A nya mulema o mba
A nya mulema o mba
A nya mulema o mba...
A num mba jongo mutodi oo sésé
A num mba jongo mutodi oo sésé
A nya mulema o mba...
A nya mulema o mba
A nya mulema o mba

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl