ANDY JEMEA - Maggie Lyrics | Kamerlyrics
ANDY JEMEA

Maggie ()

ANDY JEMEA

Lyrics for "Maggie" by ANDY JEMEA

Album: Maggie

Year: 2012

©

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Tik'a ndolo, tik'a ndolo, tiki ndolo éh
Na bènène no Oa Mulema mbong
Na puli ndé na na wasé
Son'ebolo ! Vanité…
Tik'a ndolo, tik'a ndolo, tiki ndolo éh
Na bènène no oa (tik'a ndolo éh) Mulema mbong
Na puli ndé na na wasé
Son'ebolo ! Vanité éé…
 
[REFRAIN]:
Maggie oh oh wélissanè (Na kwalisanè no mo)
Na puli na na timbé (Ni ndeng'a mwen'ekombo)
Mba mene mo diya diwo é
jongele ébéyédi asu, Na nongi ponda
 
Tik'a ndolo, tik'a ndolo, tiki ndolo éh
Na bènène no Maggie Mulema mbong
Na puli ndé na na wasé
To ebe ndé marigo ! Vanité …
 
Mba so nuni o ngéa timba
Nyolo nyesè é londi mba matao
Na bomanè no Maggie Muna diya
Mumi nupèpè k'a chéri
nana nana na ! Vanité é…

REFRAIN

munja mu yoki jesèlè moukoko mu nongo wéya lowè
munjam  na di no tétén'a musango muam eh weh
chérie coco mulema mu tumeya mba éééh
Nyloa jongele la wa éééh


REFRAIN X 2


Maggie eh Ndolo nyé njo
E buki na kwéd'a kondjo Maggie éh
Ndolo nyé njo, E buki na kwed'a kondjo

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl