H3RIQ - Ébobè Lyrics | Kamerlyrics
H3riQ

Ébobè

H3riQ

Les Paroles de "Ébobè" par H3riQ

Album: Lambi

Année: 2023

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Passion is burning in your eyes
Though you tried, I've always been missing in action
Lately, it got so hard to hide my body reaction
Édingèding'a ngo é ma tésè mba ńô ya ńolo nyèsè
Mo nja nu mèndè sontanè

How it feels
Ni mbénda o bè na oa ndé né no bula nika é
Njé o ńosè no mba, oa nd'o bi
It's like now I can see
How have I been so blind
Njé né no o kusa nika é
Njé désè no mba oa nd'o bi

Na si mèndè jènè bu
Na ni mbadi mba na ni sénganè no oa bwam bon bulu
Like a spell on me, I never felt this, never
You do exactly wha it takes to stay on my mind

How it feels
Ni mbénda o bè na oa ndé né no bula nika é
Njé o ńosè no mba, oa nd'o bi
It's like now I can see
How have I been so blind
Njé né no o kusa nika é
Njé désè no mba oa nd'o bi

How it feels
Ni mbénda o bè na oa ndé né no bula nika é
Njé o ńosè no mba, oa nd'o bi
It's like now I can see
How have I been so blind
Njé né no o kusa nika é
Njé désè no mba oa nd'o bi

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl