PETIT PAYS - Andy Lyrics | Kamerlyrics
PETIT PAYS

Andy (Andy)

PETIT PAYS

Les Paroles de "Andy" par PETIT PAYS

Album: Ancien Parigo

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Bana jita ba’a wô o nyola négligence nya basango babu, na banyango babu
Andy longè a wédi ndé o nyola négligence na bi nika, na kwala pè nika 

Andy a di mba éé tô bétèmédi èi diyèlè tô mba éé  
Andy a di mba éé tô bétèmédi èi diyèlè tô mba éé  
Muna nyangwam a di mba éé to bétèmédi èi diyèlè tô mba éé
Andy a di mba éé tô bétèmédi èi diyèlè tô mba éé  
Nd’a tènè mba bato béna bé mba mbusa k’ewôngwa dinda éé
Nd’a tènè mba bato béna bé mba mbusa ka ngad’a jango éé

Oi ben tè bato o longè kè otiti tô lambo éé
Osi beni tè bato éé kè o titi tô lambo éé
Oi ben tè bato o longè kè o titi tô lambo éé
Osi beni tè bato éé kè o titi tô lambo éé
Benè béma bènè tô njé o titi tô lambo éé
Osi beni tè bato éé kè o titi tô lambo éé, o longè lèsè 

Nga wolo ndé môngô muyenga o kamerun wonè ihh
Walanè dina lam éé ayowo éé
Nga wolo nde o wasa lébla o kamerun wonè éé ka muna mboa tè 
Walanè dina lami éé a mama ooh 
Na titi mba nyama bwaba éé nasi ma laba bato éé
Na titi pè tô mot’éwusu éé nèi ma waséa bato kwédi 
Ka na pôngi nde sona diwusè ka bato bèsè éé ooh
Nde bekwadi bé biya nnde mba éé a ma ooh
Nde bekwadi bé wasa nde mba éé a ma ooh
Na bolè tè longéa binyô longè na mendè pè longéa binyô ndolo 
Na bi na môn de lo tôndi nô 
Na bolè té nandèlè biyô miango na bendè pè nandèlè binyô ndolo 
Na bi na môn de lo menganè nô mba a bésombè
Na bolè tè longéa binyô longè na mendè pè longéa binyô ndolo 
Na bi na môn de lo tôndi nô wéé
Na bolè té nandèlè biyô miango na bendè pè nandèlè binyô ndolo 
Na bi na môn de lo menganè nô mba a bésombè
Na bolè tè longéa binyô longè na mendè pè longéa binyô ndolo 
Na bi na môn de lo tôndi nô 

Muna nyangwam éé a sésèlè pè to na na wanéyé mô béwolo na chocolat éé
A timba nde péyé kwédi mwesé mwé na bwa nè éé
Sona muna i timbi jènè kwédi mwésé mwésé tô ngunda mila éé é bè pè mô wèè
Muna nyangwam éé a sésèlè pè to na na wanéyé mô béwolo na chocolat éé
A timba nde péyé kwédi mwesé mwé na bwa nè éé
Andylo mènè éé a sengèlè pè tô mba éé na na wanéyé mô béwolo na chocolat éé 
A timba ndé o wala a sengèlè mba éé, na bwa nè éé
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 

Andylo mènè éé a sengèlè pè tô mba éé na na wanéyé mô béwolo na chocolat éé
Sona muna i timbi jènè kwédi mwésé mwésé tô ngunda mila éé é bè pè mô wèè
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 

Andylo mènè éé a sengèlè pè tô mba éé na na wanéyé mô béwolo na chocolat éé
Sona muna i timbi jènè kwédi mwésé mwésé tô ngunda mila éé é bè pè mô wèè
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé,  

Muna nyangwam éé a sésèlè pè to na na wanéyé mô béwolo na chocolat éé
A timba nde péyé kwédi mwesé mwé na bwa nè éé
Sona muna i timbi jènè kwédi mwésé mwésé tô ngunda mila éé é bè pè mô wèè
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé,  
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé,  
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé,  
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé 
Andy ooh, andy ooh, andy ooh éé,  

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl