CHARLOTTE DIPANDA - Coucou Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Coucou (Chéri / Darling)

CHARLOTTE DIPANDA

Les Paroles de "Coucou" par CHARLOTTE DIPANDA

Album: Dube L'am

Année: 2011

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Bulu bwéna bo bè bwaba tô nè
Bunya bo ma timba jésèlè
Mapata ma ngoso é, ékungulan ésaka
A titi na bambélé wa muna
A bino na ô titi na ô wèlè
Embè sô mulema môngô
Binya ma bwam mé ngéa
Na ma pula na ô biyé na né wa, coucou oo,  né wa é é
Na ma pula na ô biyè na né wa é coucou oo, né wa éé
Na ma pula na o biyé è na né wa é coucou oh, né wa éééé
Na ma pula na ô biyè na né wa é coucou oo, je suis là !

Ô bolé té janané mundi mwèsè
Son’i tésè belongisan ba bila
Né ndé k’émunè é ma bapè 
Njé yèsé boma né no o ngéa é
Na si mendé to kaisè wa é é
To bunya wamènè obi nika
I know you can understand me
Minya ma bwam mé ngéa
Na ma pula na ô biyé na né wa coucou oo,  né wa é é
Na ma pula na ô biyè na né wa é coucou oo, né wa éé
Na ma pula na o biyé è na né wa é coucou oh, né wa éééé
Na ma pula na ô biyè na né wa é coucou oo, né wa éé

Na ma pula na ô biyé na né wa, coucou oo,  né wa é é
Na ma pula na ô biyè na né wa, coucou oo, né wa éé
Na ma pula na o biyé è na né wa,  coucou oh, né wa éééé
Na ma pula na ô biyè na né wa é coucou oo, né wa éé 
Na ma pula na ô biyè na né wa é coucou oo, né wa éé ahhhh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl