CHARLOTTE DIPANDA - Coucou Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Coucou (Chéri / Darling)

CHARLOTTE DIPANDA

Lyrics for "Coucou" by CHARLOTTE DIPANDA

Album: Dube L'am

Year: 2011

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Bulu we na bobé bwa ba ntondè
Bunya bo matsimba ndjé sèlè
Ma pata ma ngosso é
Ekungu la né saka
Atiti na bambélé wa muna
Nabino na ô titi na ô wèlè
Embesso mulema mongo
Binya ma bwam mé nguéa

[REFRAIN] :
Na mapula na ô bihè na né wa
Coucou oh ô,  né wa é é
Na mapula na ô bihè na né wa é
Coucou oh ô, né wa é é
Na mapula na ô bihè na né wa é
Coucou oh ô, né wa é é é é
Na mapula na ô bihè na né wa é
Coucou oh ô, je suis là !


Ô bolé té djana né mundi mwèssè
Soni té sè belongui sané ba bila
Né ndé ke munè é ma mbapè
Djéhè sé boma né non nguéa é
Na si me ndé toka i sè wa é é
To bugna wamènè obi nika
I know you can understand me
Binya ma bwam mé nguéa

REFRAIN  (x2)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl