CHARLOTTE DIPANDA - Sa Ngando Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Sa Ngando

CHARLOTTE DIPANDA

Les Paroles de "Sa Ngando " par CHARLOTTE DIPANDA

Album: Sa Ngando

Année: 2019

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Na sibi pè njé o bola aah

Tô nja na mèndè nô o diyèlè mu bwang

Na diya né dutéa aah

O diyèlè binyô nin ngando nyèsè èèh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè mbé éé

Ombwa nèni diya di mala nô ôh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè mbé éé

Ombwa nèni mwéndé mu mala nô éé

 

Na sibi pè njé bola aah

Tô nja na mèndè nô o diyèlè mu bwang

Na diya né o dutéa aah

O diyèlè binyô nin ngando nyèsè èèh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè ndé éé

Ombwa nèni diya di mala nô ôh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè ndé éé

Ombwa nèni mwéndé mu mala nô éé

 

Bola madiba aah

Bola madiba aah

Bola madiba

Mbana bola bola madiba aah

Bola madiba aah

Bola madiba aah

Bola madiba

Mbana bola bola madiba aah

 

 

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl