CHARLOTTE DIPANDA - Sa Ngando Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA

Sa Ngando

CHARLOTTE DIPANDA

Lyrics for "Sa Ngando " by CHARLOTTE DIPANDA

Album: Sa Ngando

Year: 2019

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Na sibi pè njé o bola aah

Tô nja na mèndè nô o diyèlè mu bwang

Na diya né  dutéa aah

O dyèlè binyô nin ngando nyèsè èèh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè ndé éé

Ombwa nèni diya di mala nô ôh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè ndé éé

Ombwa nèni mwéndé mu mala nô éé

 

Na sibi pè njé  bola aah

Tô nja na mèndè nô o diyèlè mu bwang

Na diya né o dutéa aah

O dyèlè binyô nin ngando nyèsè èèh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè ndé éé

Ombwa nèni diya di mala nô ôh

Ombwa tè mba aah

Ombwa tè ndé éé

Ombwa nèni mwéndé mu mala nô éé

 

Bola madiba aah

Bola madiba aah

Bola madiba

Bola bola madiba aah

Bola madiba aah

Bola madiba aah

Bola madiba

Bola bola madiba aah

 

 

 

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl