JEAN PHILIPPE AHANDA - Nkul Lyrics | Kamerlyrics
JEAN PHILIPPE AHANDA
Les Paroles de "Nkul" par JEAN PHILIPPE AHANDA

ECOUTER LA CHANSON

Ke ke ke he ke
Maje madjeñ i mongo a ñyoñ me ñneme ho (Ane he)
Ke ke ke he ke
Make madjeñ mongo a fede me mbé ho ho (Ane he)
Amu mabome mesic
Make madjeñ mongo a ñnoñ me  ñneme ho (Ane he)
Make madjeñ i mongo ma djiñ ho
A oh ho ho i mongo a ñnoñ ma ñneme he (Ane he)

Ke ke ke he ke
Make madjeñ i mongo a bede me siho (ane he)
Ke ke ke he ke
Make madjeñ i mongo a woute me nvus ho ho (Ane he)
Amu madjiñ mesic
Make madjeñ i mongo a ñnote me oyeme ho (ane he)
Make ma djeñ i mongo madjiñ ho
A oooh i mongo a labe ma ho (ane he)

Ke ke ke he ke
Make madjeñ i mongo a woute me nvus ho (ane he)
Ke ke ke he ke
Make madjeñ i mongo a labe me oyeme ho (ane he)
Amu mene docteur
Make madjeñ i mongo a kome me énoñ ho (ane he)
Make majeñ i minga madjiñ ho a oooh i mongo a labe me oyeme ho (ane he)

Ke ke ke he ke
Make madjeñ i mongo a wogue me ñgol ho ho (ane he)
Ke ke ke he ke
Make madjeñ i mongobayi mema ho ho (ane he)
Amu mene chaumeur
Make madjeñ i mongo a yeme mema ho
Make madjeñ i minga madjiñ ho a oooh
 i mone ma kusse miñbone ho

Doucement doucement les amis
Il nya pas le feu dans la maison
Le chat parti...les souris dansent .....heuk!!!
Silence au poulailler
Le fermier est de retour
Loumouk!!!.
Heuuuuuuuuu  bah!!!...

 ( Ooh mayi he )
Ziguili djom ene a ma toñe he A ñseñ he
Eeeh mene do aah
 (woyi he)
Ane ziguili ane ma ñneme ho oooh one doa
 ( ooh woyi he )
Ziguili djom a tsebe ma boti he a ze ho
 ( ooh mayi he)
Ane ziguili ane ma ñnem ho oooh
 ( ooh mayi he)
Ziguili djom a tsele ma a boti a moé ho
(oo mayi he)
A nto ziguili ane ma ñneme ho ooh
(Ooh mayi he)
Ziguili djom atsele ma boti a ze
(ooh mayi he)
Ane ziguili ane ma ñneme ho ooh
(Ooh mayi he)
Ziguili djom ane ma toñ a ñseñ ho ooh
 (Ooh mayi he )
Ane ziguili ane ma ñneme ho

Aboleguéeeeeh!!!

A marc vivien foé
Ye wo woo foo

He woko wonamba a boug bouv boug
Woke wo tsindi
Woke wo namba a vig vig vig
Woke wo figli
Woke wo namba a boug boug boug
Woke wo fougoulou
Woke wo namna a vig vig vig
Woke wo figli
Eeh woke wo namba

He! Jean Phillipe Mbe
Le meilleur d'Afrique

Ce que tu mérites est à toi, même si certains ne l’approuvent pas
Ce que tu mérites est à toi, même si certains ne l’approuvent pas

REFRAIN
( nkul wo loñ Betsob miñlam miñlam he)
Ane me bo aya ho ( yeh )
Oo ho  ñnam osse woyem he fegue èdjañ i ma é wo
( nkul wo loñ betsob miñlam miñlam he)
Ane mebo aya ho(. Yeh)
Owe anea ngoo ma (yeh )
Aaa ha anga wulu mal miñseñ miñseñ n'ake adjkn befam ( yeh )
Ane mebo aya ho ( yeh)
Bod besse bayem eh ane fegu edjan ima
Ewo~ (...)
Ane ho (yeh)
ooh ana ngoo ma
Oooh anga wule e male miñseñ miñseñ na ake a djiñ  befam
Ane me bo aya oooh (...)
Y'etone ba wio ma
Y'etoudi bawoo foo aha

On va feter ça
On va bouger ça...bouger ça
On va bouger ça ...bouger la

Ooh mayi he
Ane ziguili ane me ñnem ho oooh

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl