BLICK BASSY - NLAL Lyrics | Kamerlyrics
BLICK BASSY
Lyrics for "NLAL" by BLICK BASSY

Album: Léman

Year: 2009

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Mè mi yi lè
Higui djam ligwé iyé nguèn
Mè mi yi lè
Higui djam li gwé iyé kèl
Mè mi yi lè mi yi la
Di yé djamdjara
To nkana to hindo to ngoo to ngwan
Mè mi yi lè mi yi la
Nyambè a bi hèk béssbasso inlélém
A nlal wèm hoiga ban la hé

[CHORUS] :
A nlal hé
Mè houmoul wè mabon mèm issi
A nlal hé
Hèmblè matin mè ti wè hikèl
Hèmblè mo hé, hémblè matin mè hé

Mè mi yi lè
Higui mout a gwé iyé mbom
To bè to lam to kinè to kassa
Mè mi yi lè higui mout a gwé iyé ndjèl
Je sais, mè mi yi lè mè
Mi yi la, diyé djamdjara
To nkana to hindo to ngoo to ngwan
Mè mi yi lè mi yi la
Nyambè a bi hèk béssbasso inlélém
A nlal wèm hoiga ban la hé

CHORUS

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl