ALEXANDRA SEPPO - Broken Lyrics | Kamerlyrics
ALEXANDRA SEPPO
Lyrics for "Broken" by ALEXANDRA SEPPO

Album: Broken (Single)

Year: 2021

© 2021 SMEPC

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Car que l’on connait é ta ndé oa na mba 
Nde na ma wèlè sôntanè njé é tombi 
Ponda na ta nô iwiyè 
Oa o ta wa tukwa môngèlè 
Na kakanè nè ponda tè na si mendè pè vivre nika éé

[…]

C’était juste toi et moi 
Mais maintenant je ne te comprends plus   
Ayé éé ayowo oo, ayé éé ayo oo
Sésé é ni pudi bwa mba aa ayéé éé
Mon bébé éé
Nyola na na tôndi oa
Langwéya mba nyola njé 
O boli nô mba éé, o boli nô mba éé

[…]

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl