BLICK BASSY - Mbog Lyrics | Kamerlyrics
BLICK BASSY

Mbog (Mbog)

BLICK BASSY

Lyrics for "Mbog" by BLICK BASSY

Album: Mbog (Single)

Year: 2019

©2019 Nø Førmat! / tôt Ou tard

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Anh anh anh
Anh

Mbaï yes
Yosso bi woo
Di niblag yo
Di bi péne lon
Di yak béss
Di bi tét yo
Ndi ngouï minkan
Ya tibil yo

Anh anh anh
Anh
Anh anh anh
Anh

Ndjél ini
Lè di té ndon
Di kob likan
Bassogol ba bi yék
Di bé ngi yi
Djon di bi soros yo
Ndi ngouï minkan
Ya té yo sép

Mbaï yes i nwo
Di bag di té di bénguèguè
Ndila
Todnana i nloo
Ligwan djés li ntché
Mbombog a nkwo
Ndila

Anh anh anh
Anh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl