BLICK BASSY - Sango Ngando Lyrics | Kamerlyrics
BLICK BASSY

Sango Ngando (Sango Ngando)

BLICK BASSY

Lyrics for "Sango Ngando" by BLICK BASSY

Album: Sango Ngando (Single)

Year: 2019

©2019 Nø Førmat! / tôt Ou tard

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Sango ngando banga mannequin
A bé a loñba ndigi ma mbót ma bè diyè hé
A pódók i nkana a gwéhék unda ngando
Sango ngando, a nonñk ndigi ba nyango
Ngando hé ndi ba ou liga lè
Niñ yoñ yosôna ndigi hunda hé
A ngando hé
Pam pam unda unda ngi bolo
Ndi sango ngando
Pam pam unda unda ngi bolo
Ndi ba ou nliga la
Pam pam unda unda ngi bolo
A ngando hé
Pam pam unda unda ngi bolo

Sango ngando banga mannequin
A bé a loñba ndigi ma mbót ma bè diyè hé
A pódók i nkana a gwéhék unda ngando
Sango ngando, a nonñk ndigi ba nyango
Mama hé, ndi bát ni nyè lè
Mi nañ mi loñ yé ndi ba a bi hè m hé
A ngando hé
Pam pam unda unda ngi bolo
Ndi bolè a sango ngando hé
Mi ñañ mi log yoñ ou yi ni mo
A ngando ndi ba où nog ni mè

A ngando hé
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo
Pam pam unda unda ngi bolo

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 All Rights Reserved. Designed by Donsyl