WEYAH - Bélè Mba Weyah Lyrics | Kamerlyrics
WEYAH

Bélè Mba Weyah

WEYAH

Lyrics for "Bélè Mba Weyah" by WEYAH

Album: NA MONGUELE

Year: 2015

ARTIST DETAILS

ALL LYRICS BY ARTIST

PLAY THE SONG

Télécharger

Weyah, Weyah … oh Weyah

O si ben tè munyengè
O mboa n’go idiba tè
O kéka ndé télè winda, Ingèlè musima
O ma buysè pè malinga
Ma windisè oa mulema
A ndolo, a bétondè
Bélè ndé mba bunya tè

Bélè so mba Weyah, bélè so mba Weyah
Esibè maléa, mba mo na tondi oa
Bélè so mba Weyah, bélè so mba Weyah
Motèlè mba ngéa, mba mo na tondi oa

Longè longo la makom
E ma suéa, na bétom
E ma potisanè bosangi
O tétén’a bekwadi
O si mendè so dianè
Dikom na moto tè
A ndolo, a bétondè
Bélè ndé mba bunya tè

Bélè so mba Weyah, bélè so mba Weyah
Esibè maléa, mba mo na tondi oa
Bélè so mba Weyah, bélè so mba Weyah
Motèlè mba ngéa, mba mo na tondi oa

A ndolo o senga so
Mulema mu sibé so
Di si mendè bwa ison
A ndolo o senga so
Mulema mu sibé so
Di si mendè bwa ison

O si ben tè munyengè
Mboa n’go idiba tè
Kéka ndé télè winda, Ingèlè musima
O ma buysè pè malinga Ma windisè oa mulema
A ndolo, a bétondè
Bélè ndé mba bunya tè

Bélè so mba Weyah, bélè so mba Weyah
Esibè maléa, mba mo na tondi oa
Bélè so mba Weyah, bélè so mba Weyah
Motèlè mba ngéa, mba mo na tondi oa

A ndolo, a ndolo, a ndolo
O si diya mba ééé
Ingèlè musima o mbusa malinga
Mba mo na tondi oa (x2)

A ndolo, a ndolo, a ndolo,
Mba mo na tondi oa
O si diya mba ééé

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2019 All Rights Reserved. Designed by Donsyl