EBOA LOTIN - Ekon Traduction des Paroles | Kamerlyrics
EBOA LOTIN

Ekon (La Jalousie )

EBOA LOTIN

Traduction de "Ekon" par EBOA LOTIN

Album: Gratitude

Année de sortie: 1975

Langue: Douala

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

Humm quelle abondance de larmes 
N’oubliez pas que c’est la jalousie
Qui fait souvent périr les familles 

(Lingala)

Que ce qui s’est passée ?
Que tu as eu tu reçu un don de Dieu
Mais tu écartes encore tes yeux pour envier pour ton prochain
Quelle est cette habitude-là ?
Que dès que la nuit tombe tu promènes les totems partout 
Juste pour pratiquer la jalousie 
Humm quelle abondance de larmes 
N’oubliez pas que la jalousie fait périr les familles
Humm c’est pathétique 
Regardez comme les poile de mon corps se soulèvent à cause de la peur 

(Lingala)

Humm c’est pathétique 
Regardez comme les poile de mon corps se soulèvent  à cause de la peur 

C’est encore quelle habitude ça 
Que tu as reçu de Dieu une richesse et un patrimoine
Mais tu préfères gâcher les chance de ton prochain
Pourquoi chacun ne reste-t-il pas dans son coin
Et rendre grâce à Dieu pour ce qu’il a reçu de lui ?

(Lingala)

Humm quelle abondance de larmes 
N’oubliez pas que la jalousie fait périr les familles

Les Paroles Originales

Yuyu yuyu uuh ésè miôdi éé
Loi dimbéya na ekon e yôki bôlè mboa diboma éé
Wo wo wo  ko  ba ndeko ooh
Bozala téké e ponda sua 
E boki ko branza mokili iih

Njika lamboa di boli 
O kusanè nô loba lôngô dongo 
O tôtô pè misô na jon jon  Jombwa la lambo la nunè moto 
Njika dia pe di ee
Na bulu bo windi tèngè, lo dangwanè nyungu  wuma yèsè 
Buka tè o ebola ekon, nyola mpétè ma ekon
Wo wowo esè misôdi éé, 
Oi dibéya na ekon e ma bôlè tumba diboma éé
Wo wow o esè maladi éé
Senga tè nyôwa nyolo I ma tèmè nô mba na bôngô

Zambe a pes’aka muto yonk so oya ekopi na ye 
Pombopo na ningi yo o ninga disô nay o ofo ngule
Yango o ne ne kaka o tala o yoya bato o zua ki ole ki ngai
Tala ndegue o kopi ponda musaka 

Mutu ka ya kitoko o nini nyo zala ka ngai
Zua ngai muto na penda la kai loko ya kala
Yango zambe e leki nga na makasi
O aya imingini da i zango soto p pazana ta 
Wo wo wo  ko  ba ndeko ooh
O busa na teke zua o bi ko panza mokili
Wo wow o esè maladi éé
Oi dibéya na ekon e ma bôlè tumba diboma éé
Wo wowo esè Maladi éé, 
Senga tè nyô ya nyolo I ma tèmè nô mba na bôngô

Njika Njika Njika dia pè di éé
O kusi nô môngô masango na bé ndènè 
Nde o nyamsè pe misima ma nunè
Nje mo moto tengè a si ma ja nô o yao wuma éé
A timbisèlè loba masoma o nyola njé a kusanè nô mô
Wo wo wo  ko  ba ndeko ooh
O busa na teke zua o bi ko panza mokili
Wo wow o esè maladi éé
Oi dibéya na ekon e ma bôlè tumba diboma éé
Wo wowo esè Maladi éé, 
Senga tè nyô ya nyolo I ma tèmè nô mba na bôngô

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl