Les paroles de Oa Na Mba - BEN DECCA | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Oa Na Mba" par BEN DECCA

Na yabè nde nyol’angô 
Ba sôsi mba nyol’angô 
Ba nyawo mba nyol’angô 
Bulu na mwésé o nyol’angô 

Ba nyawo mba nyol’angô 
Ba sôsô mba nyol’angô 
Bulu na mwésé o nyol’angô 
Na singabè nde o nyol’angô ahhh

O nyola nika na nôngi bédomsédi na mala éé a mumi oo
Bana na nôngi bédomsédi na na mala éé o seya pè mba  
Wé eeh o seya pè mba aah
Wé eeh o seya pè mba aah

Na ma longô pè na tèna wôή 
Na dubè na o mèndè senga éé
Na malongô na tè na wôή
Na dubè na o mendè senga atéé
A muna muto na tôndi nô iyo ooh 
A sona muna na kiyè nô iyo ooh ebabadi éé

Na ma longô pè na tèna wôή 
Na dubè na o mèndè senga éé
Na malongô na tè na wôή
Na dubè na o mendè senga atéé
A muna mumi na tôndi nô iyo ooh 
A muna mumi na kiyè nô nyông’angô éya bwa mba éé
Aohh ya sô éé

Na ma longô pè na tèna wôή 
Na dubè na o mèndè senga éé
Na malongô na tè na wôή
Na dubè na o mendè senga atéé
A muna muto na tôndi nô iyo ooh 
A sona muna na kiyè nô iyo ooh ebabadi éé

Na dango mundi mwèsè o wasa oa aah
O jedu na mbengè pon na sengi békwadi ikoli 
O nyol’ângô nde tô lambo pon 
A muna mumi na tondi nô oooh 
A muna mumi na kiyè nô ébabadi éé
Ah mumi iih ébabadi éé
A muna mumi iih ebabadi éé
Ebabadi éé 
Ahh ébabadi éé,
Ebabadi éé 


Na ma longô pè na tèna wôή 
Na dubè na o mèndè senga éé
Na malongô na tè na wôή
Na dubè na o mendè senga atéé
A muna muto na tôndi nô iyo ooh 
A sona muna na kiyè nô iyo ooh ebabadi éé
Ah mumi iih ébabadi éé
A muna mumi iih ebabadi éé
Ebabadi éé 
Ahh ébabadi éé,
Ebabadi éé 
Ebabadi éé 

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.