Les paroles de Mbemba Mota Sawa - EBOA LOTIN | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Mbemba Mota Sawa" par EBOA LOTIN

Na si panji to moto dina
Na si bele to moto dina

Keka tenge ja epegne bulu
Wombwe weni we no o wala
Bane be jangwa buka wa é
Mbembe nine ya pon wa bebe
O soti wa mene muni diso
Nyola si bene la kodi a muna tete
Ba timbi o niye wa mongo sona ponda
Ko si ben pe ebolo
To bejedi o din tumba
E mala pon be wa bobé
A somi som’a mun’a madiba

To bana bena we no o ya e
Ba si mende wuta mindumbu
O makane so te to loko oh

Na muni mpeng’a mongo ma dibiye wa bwa neni e
Na din dutea longo la isungu ye pon wa bobé e
O mala be o bolone dimbambè longo le wa tika sango
Iyo wa bwa neni e iyo
wa ja pe we e até
Na sengi na e iyo
Ye pon wa bobe a mot’a sawa

Wa bole jandisane tet’eyungu sona mignangadu
O nongi moni tike buk’edube
Wa bwa neni e
Wa sukane nde wala ja matanda
Ye pon wa ndedi é
Iyo wa bwa neni e iyo wa ja pe we e ate
Na muni mudi mongo ma bobe
E ma be wa ndedi a mun’a sango’am

O yabane yom’a bob’a itaba wa bwa neni é
Wa jane mo we e iyo we (Ayo mba e o ate oh...)

uhmm Walo pe saka ebol’a lemba
Ke wamene o titi pe ndongo
Iyo mwegna moto a busi te tumba
Wa wasa nde mitele mo
mba muna tete be we e (Ayo mba e oh ah)

O ma yengane pe ebolo’a misosi
Ka longo lambo la boso
Iyo wa bwa neni e iyo wa ja pe we e ate
Na sengi na e iyo ye pon wa bobe a mot’a sawa

 

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2019 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.