Les paroles de Djol Djem - BELKA TOBIS | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Djol Djem" par BELKA TOBIS

Mè bi job i nwui kiki nkolo mè londok, 
Mè honglak lè baga konol mè toh ngoh,
Ba hèm ba koba mè nyu, ba hèm ba kèna mè ééééééé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

Mè bi djob i kéré lipén, mè kwés ba yèm
Mè honglak lè baga tèss bé mè toh kèl ééééé...
Ba hèm ba koba mè nyu, ba hèm ba kèna mè ééééééé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

Wass gana djol djèm, Wass gana
Wass gana djol djèm
Djol djèm i nè kiki bonbo mè yi la
Mè yi lè djol djèm i nè kiki bonbo

Wass gana djol djèm, Wass gana
Déchirez mon nom un peu partout,
Djol djèm i nè kiki bonbo, Wass gana

Nyu i kone mè wongui, nyu i sèhla mè éééé...
A tah ééééé son mè
A djob li maliga man won an londol wè hé hé hé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

Wass gana djol djèm, Wass gana
Déchirez mon nom
Djol djèm i nè kiki bonbo, mè yi la
Je sais que mon nom est sucré
Wass gana djol djèm ééé,
Wass gana mè  ééééé
Déchirez mon nom un peu partout,
Djol djèm i nè kiki bonbo, Wass gana

Nyu i kone mè wongui, nyu i ndagla mè éééé...
A tah ééééé son mè éééé...
A djob li maliga man won an londol wè hé hé hé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

La méga la giga la téra, la web star

Mè bi tsél bi lon bi bè, mè bara bibèl yèm
Mè kaha angal mi mi han mi lam ni mbog yosso,
Mè nounou ban om ma kone ma gwét
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè
Ngon i yé mè lè mè kèh i kolation hiki tundi,
Ndi Kolation i gui yila gwom bi légué
A djob li maliga man won an londol wè hé hé hé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

Nyu i kone mè wongui, nyu i sèhla mè éééé...
A tah ééééé son mè éééé...
A djob li maliga man won an londol wè hé hé hé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

Nyu i kone mè wongui, nyu i sèhla mè éééé...
A tah ééééé son mè éééé...
A djob li maliga man won an londol wè hé hé hé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

L'incontournable Guy Bilon, Ah Oui...
La méga la giga la téra, la web star
La belle jolie Pauline Nyobè 

Nyu i kone mè wongui, nyu i ndagla mè éééé...
A tah ééééé son mè éééé...
Nyu i ndagla mè,  nyu i sèhla mè éééé...
A tah ééééé son mè éééé...
A djob li maliga man won an londol wè hé hé hé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

A tah ééééé son mè i pola ba hèm bèm ééééé...
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè wo wo

A tah ééééé son mè i pola ba hèm bèm
A tah ooo ngo son mè ba tiga nol mè

 

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2021 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.