Les paroles de Ayé Ayé - ERIKO | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Ayé Ayé" par ERIKO

Mungué so mun
Esokè raï Sa so sa so
Nei pomanè nde sontanè na nika nde wé no diba la bobé
Na timbi so o so

Ndolo e ma botéa tè e nyènguèyè nde ka bombo bwa ndombi eehh
Nde o sukanè mama aahh
Mo e ma timba nde njongui eehh
To na bélè ndolo ei mobwa bè mba eehh
Na ma pimba nde boso bwao o yéné pasi eehh

Wa mo langwéa tè mba na jéyé nde wè  
Wa mo bisè tè mba jéyé nde wè e
Wa mo langwéa tè mba n’a lé nde wè 
Wa mo bisè tè mba jéwé nde wè 

Ndolo e ma botéa tè e nyènguèyè nde ka bombo bwa ndombi eehh
Nde o sukanè mama aahh
To na mina ma ndolo mba na bélè tè mo
Ei mobwa pè mba eehh
A ma suta nde boso bwao k’échilo eehh

O séna wé nde mbonji tè na nyongui
Tu ne sais pas dire non à toutes ces femmes qui te tournent autour
O timbi so kusa  ngona dibudu
O tondi no 
Wa na mba na bulèlè nyolo 
Et notre amour dans tout ça 

Wa mo langwéa tè mba n’a léyé nde nei 
Wa mo bisè tè mba jéwé nde wè eehh

Wa mo langwéa tè mba na’a léyé nde nei 
Wa mo bisè tè mba jéwé nde wè eehh

O bolè no tomsè mba ponda wa na mba na n’alé
Na maléa so nde la wéni eehh
Léyè nguéa na aahh

Mba pè na mèndè wala o ngéa o oohh
Na mba pè na kusé musima ka ni ngona dibudu uuhh
Nika nyé mba musen
Buka tombisè la ponda o mbasanédi mwa mum’a bobé eehh

Miango mungo ma mbamba
Mi ma londi o mundi mwèsè eehh
Ba minanga
Na ba ba windè eehh
Ba kolo 
Na ba ba’a salo ka mbanja soya bala litè na aahh 
A nuni muna wa losanè dibongo

Huumm
Mba pè na mèndè wala o ngéa o oohh
Na mba pè na kusé musima ka ni ngona dibudu uuhh
Nika nyé mba musen
Buka tombisè la ponda o mbasanédi mwa mum’a bobé eehh

Ma’a YOYO
Sika,sika
MA SŒUR BIEN AIMEE
Sika
ASI ZABO OOHH :au marché congo
Sa so,sa so,sa so oohh

Nuni muna tu m’as montré 
Wa mo’o bolanè mba komonié eehh 
O mondéa tè 
Na mondéa ndé

To mba botisè nde loki la mbamba eehh
Nik’é dongamènè mba eehh

O ma siba tè na ma siba nde

Tu descends, je descends
Tu montes, je monte

Tu descends, je descends
Tu montes, je monte

O ma wèlè mba muni diso eehh
O bolanè mba mambo ma eehh
Nde wa na mba nei tè musiya na 
Ayé eehh ayé

O ma wèlè mba muni diso eehh
O bolanè mba mambo ma eehh
Nde wa na mba nei tè musiya na 
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé

Tu descends, je descends
Tu montes, je monte

Nuni muna tu m’as montré 
Wa mo’o bolanè mba komonié eehh 
O mondéa tè 
Na mondéa ndé

To mba botisè nde loki la mbamba eehh
Nik’é dongamènè mba eehh

O ma siba tè na ma siba nde

Tu descends, je descends
Tu montes, je monte

Tu descends, je descends
Tu montes, je monte

O ma wèlè mba muni diso eehh
O bolanè mba mambo ma eehh
Nde wa na mba nei tè musiya na 
Ayé eehh ayé

O ma wèlè mba muni diso eehh
O bolanè mba mambo ma eehh
Nde wa na mba nei tè musiya na 
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé
Ayé eehh ayé

 

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.