Les paroles de Maléa Ma Muto - MARTHE ZAMBO | Kamer Lyrics
Les Paroles de "Maléa Ma Muto" par MARTHE ZAMBO

Diba le nde na di wéké miano ma pongo mboa su
Nde bekusedi ba’a sala o bi na mboa e kolo
Esèlè na kusé lambo la bola nde mba pè na ongwanè wa na pem

Son son a mumam nya moto
Senga pè maléa ma munja go mba

Son son a mumam nya moto  
Senga pè maléa ma munja go mba

O puli tè na o ma sèlè dutea,
Ponda e ma tomba nde

Wé mba mwénya ka dukita nde mba na mènè étum eehh
Osi langa so wamenè dibiè
O mambo mèsè o ma bola no

Son son a mumam nya moto
Senga pè maléa ma munja go mba

Son son a mumam nya moto
Senga pè maléa ma munja go mba

Osi dimbéa na bana nde bé sango la muwékédi
Mbota yadi pé bébon ba mota bila
Di bolé na bana ba su ba senguanè wa ,ba si yanga pe to mba

Son son a mumam nya moto
Senga tè maléa ma munja go mba

Son son a mumam nya moto
Senga tè maléa ma munja go mba
 
Maléa ma  muto pe mé iwiyè eehh
O sengèlè na ndenguè éeeh pèpèlè biso mumam oooohhhh

Dibiyè nde la’a ponguè mboa tè eeehhh
To mba na bènè nde dipita ooohh muléma  tè mbalè eehh

Langwéa tè mba nyola njé wé no pula sèlè dutéa aaahhh
Nde o bi na ,na dutédi ndé eeehhh

Langwéa tè mba nyola njé wé no pula sèlè dutéa aaahhh
Nde o bi na ,na dutédi ndé eeehhh
Nde o bi na ,na dutédi ndé eeehhh
Nde o bi na ,na dutédi ndé eeehhh

                  REFRAIN

Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè mumam ooohhh
O ndolo o mendè jéa osi wèlè muléma ten
Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè cheram ooohhh
Bukatè na bana ba su  di yai no
Basi yanga pè mundi eehhh

Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè mumam ooohhh
O ndolo o mendè jéa osi wèlè muléma ten
Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè cheram ooohhh
Bukatè na bana ba su  di yai no
Basi yanga pè mundi eehhh

O nyol’ epépa su ya ndolo munjam ooohhh
Na musongui mwa su mwa bana
Mwéna di ben no
Eméa kasanè mba ni tik’a jonguèlè
Osi mendè régrété to bunya
Lé nde lambo diwo eeehh

              REFRAIN

Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè mumam ooohhh
O ndolo o mendè jéa osi wèlè muléma ten
Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè mumam ooohhh
Bukatè na bana béna di yai no
Basi yanga pè mumi eehhh

O nyola epépa su ya ndolo munjam ooohhh
Na musongui mwa su mwa bana
Mwéna di ben no
Eméa kasanè mba ni tika jonguèlè
Osi mendè régrété to bunya
Lé nde lambo diwo eeehh

               REFRAIN

Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè mumam ooohhh
O ndolo o mendè jéa osi wèlè muléma ten
Bè iwiyè jeméa lambo dibolanè mumam ooohhh
Bukatè na bana béna di yai no
Basi yanga pè mumi eehhh

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2020 Tous droits réservés.
Ces paroles sont uniquement informatives. Aucune représentation n'est faite ou aucune garantie quant à leur contenu. L'utilisateur assume tous les risques d'utilisation. KamerLyrics n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de cette utilisation. Toutes les paroles sont la propriété et le droit d'auteur de leurs propriétaires et sont fournies à des fins éducatives uniquement.