SIMON NGAKA - Massoma Mam Lyrics | Kamerlyrics
SIMON NGAKA

Massoma Mam

SIMON NGAKA

Les Paroles de "Massoma Mam" par SIMON NGAKA


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/424d0c03cbb48bc7c0cbb6ad7017c510/web/include/lyric.php on line 162

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clients/424d0c03cbb48bc7c0cbb6ad7017c510/web/include/lyric.php on line 162
Album: Massoma Mam

Année: 2015

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Lead: Iyé hé! Nù nu si dubè a si bi pon bondènè bongo ééé ...
Choeurs: Massoma mam mam man

Ô Atè!  mam pè man ééé
O nyola mèsè mè na O boli nô mba
Na ma timsèlè wa massoma
Iyèh woh, O wa, (ohh Na tingamèn)
Iyèh woh , Massoma èè, (ohh Na mbalè)

Mba nyè na nu titi tô lambo
Mba nyé na nu titi tô moto
Mba nyè na nu si bi tô lambo
Mba nyé na nu si bi tô moto é éhé

Iyèh woh èh, O wa, (ohh Na tingamèn)
Iyèh woh èh, Massoma èè, ( ohh Ma mbalè)

O léyè mba na longè la muna mome, wéhè!
Lé ndé ndutu, lé ndé také
Na mô mô lé ndé wèlisanè, Jé ndé bila
Na jé pè O boli nô moto tô mô a titi na a nôngô mô
A nyawa mô, a pimbisè mô, a dimsè, a kwésanè mô
E banjana Wé ndé Loba éé
Loba la maloba massoma éé
O nyola mésè mé n' O boli nô mba
Na ma timsèlè wa massoma éé

Iyèh woh èh, O wa, (ohh Na tingamèn), Iyèh woh èh, Massoma èè,
mba na bi na mba na bi na iyé iyé yé na dubè na wé ndé Loba la maloba éé
Massoma mam mam man

Eé! Tô to'a gol,  tô to'a silba, mba na si yabanè  ndé longè lé ndé londo
Binyo ésèlé Tétè a kasé massoma mam, ndé na diwèwo la mudi mu sangi
Bô ma mongèlè  na, ba ndé ba kwè malongè ma banè bato
Na bé na ba bolanè mô,  ba dimandimanè mô, na bé na ba yômsè misima ma banè
Ô kumb'a mot'a bénéma. Ndé kè wa Tétè, wé ndé Amen!

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl