NICOLE MARA - Sponsor Lyrics | Kamerlyrics
NICOLE MARA

Sponsor

NICOLE MARA

Les Paroles de "Sponsor" par NICOLE MARA

Album: Sponsor

Année: 2006

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Wa nde o kwalan mba na diba di boï iyé hé
O nyongo massango nam’o wèlè mo koko na na ndé
Mba na timbi no kussa sponsor na ni panya ka nguengueti
O mi djombwa pè nde mba winda bulu a muna bobé
(capitaine ndutu, très calme, mais toujours nyanga)

Wa nde o kwalan mba na diba di boï iyé hé
O nyongo massango nam’o wèlè mo koko é
Mba na timbi no kussa sponsor na ni ni lumbo ka nguèkè
O ma wasa pe ndé ndjé o winda bulu a muma bobé

Muma mususu a ta ndé dibalan ka munyangadi mwa mbo
Isoki ka pua pata éé
Petambi ba sappi bési ta bekoka mba ka matanga ma okrika
Wonguélé ndé na o bangwi té mba éé,  na ma wo na mulamba

Mbota sappi i si ta i koka mba ko okrika ya nkoulouloun
Wongonguélè ndé na o bangwi tè mba éé, na ma wo na mulamba

Ala you meta é (chacun chez mba é)
Ala you meta é…  (iki mot chez lui) ala you meta é… (moto tè o meta ma’o)

O mendè témé o koko o bélé mundja ngo mba (o kwala na)
O kwala na sona mundjam na ma bwa nongui (jalabè)
Jalabè na ala ala a muma bobé (wa ndo pangui)
Wa nd’o pangui mundja ngo na pond’e titi pè
(alanè mba mambo mongo ma bwaba wonè)

Emile milangue mon manager à moi.  Ntonè larès, petit mais costaud.

Ndolo mo nyendé ka madengue nessu baka é
O ma da tè  mo é bolè ndé mo nguédi po
Ebandj’é nanga té é ma sanga ndé ka soupi é
O si yanga muto di nyounga di si ma tiki don

Muto o ma yanga no ndé nunè mum’a méya no
O ma dipa no ndé nuné mum’a lèlè no
Mara o ma dipa no mo nde joli a me ya  no
O ma yo yè no mo nde pea mènè no éé
 le milano

Ndolo mo nyendé ka madengue nessu baka é
O ma da tè  mo é bolè ndé mo nguédi po
Ebandj’é nanga té é ma sanga ndé ka soupi é
O si yanga muto di nyounga di si ma tikè don

Muto o ma yanga no ndé nunè mum’a méya no
O ma loa no ndé nuné mum’a kombè no
Mara o ma wanga no nunè mum’a lèlè no
O ma dipa no mo nde ebumbu a mènè no éé

Lélé mba é, oi linga penda na ma boa ndolo (roland din ebombou, homme fort)
Dubè mba é, oi linga penda mba na bi ndolo (armand fokou, le meilleur.  Esther gabrielle songuè
Le bon choix. Marie solange dobel la force tranquille. Sandrine zéné, mon amie à moi)

Dubè mba éé oi linga penda na ma boa ndolo  (brian johnson, le dg le plus naturel.
Dube mba é oi linga penda na ma bi ndolo  ( restaurant kafu venicia la référence
Dube mba to ndja mu lingui penda na ma bwande mo (samuel kuma , le roi de la ndaba à nyédé.
Helène ndunga la mère des enfants)

Muto o ma dipa no mo ndé nunè muma méa mo     
Oma yanga no mo ndé mdoumba méa o
Mara o ma dipa no mo ndé bebey mo a menè mo éé
(dubè mba é to ndja nu lingui penda na ma bwandé mo)

 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2023 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl