La Voix Du Cenacle - ASIMBA Lyrics | Kamerlyrics
LA VOIX DU CENACLE
Les Paroles de "ASIMBA" par LA VOIX DU CENACLE

Album: Odelettes A Marie

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

Anga bo na, Maria ato’o jom jé
Endun ngon été ébili atin aluk
A Yosep mone David
Gabriel ve so yob ve batam nye a jo’o na’a

A Maria ééé, A Maria ééé
A Maria ééé te wo ko won
Mon wo e biaé nye aye bo njo meyong o
One mvom a Maria ! One mvom a Maria é !

[REFRAIN 1] :
A Maria ééé (yene me ne étua Nti)
A Maria ééé (A bo’o ma ane wo jo!)
A Maria ééé te wo ko won
Mon wo e biaé nye aye bo njo meyon o

One mvom éndun gnon ohooo (njo meyon oh)
Ma jo ne one mvom a ngon Sion ohoo (njo meyon)
One njale a gracia, Zamb’ane be wo
One mvom a Maria! One mvom a Maria é !

REFRAIN 1

One mvom a ngon Yoakim o o (njo meyon)
Ma jo ne one mvom a ngon Anna o o (njo meyon)
One njalan a gracia Zamb’ane be wo (njo meyon)
One mvom a Maria ! one mvom a Maria é !

REFRAIN 1

W’azu bo Nyia Nkoté meyon o o (njo meyon)
Ma jo ne w’azu bo Nyia mimbubua oo (njo meyon)
One njalan a gracia Zamb’ane be wo (njo meyon)
One mvom a Maria ! one mvom a Maria é !

REFRAIN 1

Ye melo ma wo’o fo’o ? ( Eé ééé)
Ma sili mia, ye melo ma wo’o fo’o ? (Eé ééé)
Ke mito’o, ye melo ma wo’o fo’o ?
(Eé ééé ye melo ma wo’o f’oé ? )
Melo meba’a ! (Meba’a fo’o !)
Mia jo jo jé ? (Bia jo na bitame beta wok bibuk ya Magnificat)
Oho ooohohoh.(O oho.)
 Ke mon ayi na (Ayi na ayi na)
 
[REFRAIN 2] :
Asimba é avale jam asimba é:
Asimba o avale jam asimba é
Ali’i va ali’i va; Ali’i li ali’i li
Mon Zambe ake tob ve mimbubua Asimba é

Assimba oh

REFRAIN 2
 
Nsisim wom wa lu’u Nti éyé yélé,
Nlem wom wo fon e be Zambe Nkoté wom o ayelé
Anga sam mis mé e be étu’a jé
A Tate éyon ji, miaé mise mia ye jo ma na mene nvom
Zambe ngul ése, anga bo ma bitutua bi mam é yélé
Joé dé e bo’o étyi, a bot mia wo’o ma jé ?

REFRAIN 2

Mvam jé ja yametam e biseb bise eyélé
Asu e ba ba ko nye won
Anga sam ngul ya wo woé,
A tyamelan biwolo bibot
Anga va’a mingugul éto’o njoan,
A bete ba bene é joté nyu
Anga jalé e ba ba wo’o zaé
Abulan minkukum minsoé mi mo
A bot mia wo’o ma a jé ?

REFRAIN 2

Anga zu bete Israel étu’a jé yéyélé
Nde azu tyok édin jé, engaka’aanga kak be tate
Asu mvom Abraham a mvon bote jé eyon yé éyon ése duma e bo’o b’Esa,
A Mon, a Nfufub Nsisim e Zambe ato’o,
E nyu anga be, a nyu azu nnom ya nnom éto. Amen
A bot y’ase nalé ?

REFRAIN 2

Asimba é,  Assmba é, Asimba é,  asimba é,  Asimba é….


Musique et paroles  par le Pr. Gervais MENDO ZE

 

Kamerlyrics sur Twitter

Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2017 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl