CHARLOTTE DIPANDA - Mukusa Lyrics | Kamerlyrics
CHARLOTTE DIPANDA
Les Paroles de "Mukusa " par CHARLOTTE DIPANDA

ECOUTER LA CHANSON

Sésé nyé mba tétén (oh ééh ahoo)
Sésé nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)
Sésé nyé mba tétén (oh ééh ahoo)
Sésé nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)

Na ta lamba na benè nyami moto éé nu ma diya mba lôndô ahé oh eh ah 
Na ta lamba bènè nyami moto éé nu ma séngè mba sésé  éé ahé oh eh ah
Na ta lamba na bènè nyami moto é nu ma bolè mba édubé ahé oh eh ah
Na ta lamba na bènè nyami moto é nu ma lakè mba mèsè ahé oh eh ah
Na ta lamba na bènè nyami moto éé nu ma séngè mba sésé  éé 
Nu biyédi mba éé, nu yéyé na mba bana, nde a sanga pè muléma ahé oh ah 
Na ta na bènè nyami moto é nu ma bolè mba édubé
Nu biyédi mba éé, nu yéyé na mba bana, nde a sanga pè muléma ahé 
Sésé nyé mba tété, (oh ééh ahoo)
Ndutu nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)
Sésé nyé mba tétén (oh ééh ahoo)
Ndutu nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)

Na mô na timbi mot’a bwam iéé
Nde mo pé a timbi bè bwang mwam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé

Na mô na timbi mot’a bwam éé
Nde mo pé a timbi bè bwang mwam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé

Na ta na benè nyami moto éé nu ma diya mba lôndô ahé oh eh ah 
Na ta lamba bènè nyami moto éé nu ma séngè mba sésé  éé ahé oh eh ah
Na ta lamba na bènè nyami moto é nu ma bolè mba édubé ahé oh eh ah
Na ta lamba na bènè nyami moto é nu ma lakè mba mèsè ahé oh eh ah
Na ta lamba bènè nyami moto éé nu ma séngè mba sésé  éé 
Nu biyédi mba éé, nu yéyé mba na bana, nde a sanga pè muléma ahé oh ah 
Na ta na bènè nyami moto é nu ma bolè mba édubé
Nu biyédi mba éé, nu yéyé mba na bana, nde a sanga pè muléma ahé 
Sésé nyé mba tétén, (oh ééh ahoo)
Ndutu nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)
Sésé nyé mba tétén (oh ééh ahoo)
Ndutu nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)

Na mô na timbi mot’a bwam éé
Nde mo pé a timbi bè bwang mwam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé

Na mô na timbi mot’a bwam éé
Nde mo pé a timbi bè bwang mwam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé
Bwéya tô mba ndedi éé kè o môngèlè ndutam éé

Sésé nyé mba tétén (oh ééh ahoo)
Ndutu nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)
Sésé nyé mba tétén (oh ééh ahoo)
Ndutu nyé mba muléma éé (oh ééh ahoo)
Ah eh ah (eh ééh ahoo)
Ah eh ah (eh ééh ahoo)
Eh ééh ahoo
Eh ééh ahoo

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl