MORO - La Berceuse Lyrics | Kamerlyrics
MORO

La Berceuse

MORO

Les Paroles de "La Berceuse" par MORO

Album: La Berceuse (Single)

Année: 2021

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Ye mënë Messina Nga Atangana Ntsama
Ye mënë Bilogo Nga Ongolo à Zogo
Ye mënë Messina Nga Atangana Ntsama
Ye mënë Bilogo Nga Ongolo à Zogo
Iba bë gbëlë Bot a nda mintēt mintēt
Iba bë gbëlë Bot a nda mintēt mintēt

Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh eeeh eeeh eh, 
Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh
eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh

Ye mënë Messina Nga Atangana Ntsama
Ye mënë Bilogo Nga Ongolo à Zogo
Ye mënë Messina Nga Atangana Ntsama
Ye mënë Bilogo Nga Ongolo à Zogo
Iba bë gbëlë Bot a nda mintēt mintēt
Iba bë gbëlë Bot a nda mintēt mintēt

Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh
Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh

Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Ma folo mön eeh eh
Ma folo mön eeh eh
Ma folo mön eeeeh eh
Ma folo mön eeh
Dzi'iboa më moan eh
Yi otutu
De oukpatt Ah na'eeeh
Di'ikoulngass
A bo në nguë mongo a wou ma
E bag yön
Me fobe'lo fobe'lo fobe'lo
Me bwo gni'assi
Më doug'në kë nòng gnë
Më pour' Atô
Më në djom i Nga
kwi mot aboum Nnang mintiyé

Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh
Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh
Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Ma folo mön eeh Ma yeg'lë
Eeh eh, eeh eh
Dzi'iboa më moan eh
Yi otutu
De oukpatt Ah na'eeeh
Di'ikoulngass
A bo në nguë mongo a wou ma
E bag yön
Me fobe'lo fobe'lo fobe'lo
Me bwo gni'assi
Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh
Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh
Eeeh eeeh eh , eeeh eeeh eh
Eeeh eeeh eh, eeeh eeeh eh

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl