DORA DECCA - Engame Lyrics | Kamerlyrics
DORA DECCA

Engame

DORA DECCA

Les Paroles de "Engame" par DORA DECCA

Album: Dor'Attitude

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

A bomanè bisô na disi ma yô pè éé
A bomanè na dii ma yô pè éé
Mbalè tô loko la téété di titi éé némédi

J’ai trouvé qu’on ne rigolait plus 
Humm vrai on ne s’amusait plus 
Même les petits câlins n’arrivent plus  

Wéé mba mô na bwé nè éé
Aba’a ooh mba mô na jé wè éé 
(kolongôn e ma bwa ndolo éé)
(kolongôn e ma bwa ndolo éé)

Nde na nongi mô muléma, na bambè na mô ndolo
Na nika nya wanéya mba ndolo éé 
A nongi oa o muléma na londè na mô nyôngi 
Nga jalousie nya wanéya mba ndolo éé némédi

Eéh mba mô na bwé nè éé
Mama ooh mba mô na jé wè éé (kolongôn e ma bwa ndolo éé)
(kolongôn e ma bwa ndolo éé)

La pitié détruit l’amour 
La maitresse éveille la jalousie 
Et la jalousie excite l’amour 

Eyé ng’enumba ngô ya lômbinda na si ma senga pè éé 
Humm ndolo nèi ma senga pè éé
Aie ndolo nèi ma senga pè ee
Man malômbinda môngô nèi ma senga pè 
Nga lombinda lôngô nèi ma senga pè éé oo
Eyé ndolo ei ma senga pè 
Aie ndolo nèi ma senga pè ee
Man malômbinda môngô nèi ma senga pè 

Mba na memba éé, mba na memba asi ma bélè mbo’am kèm èè
Nu muna moto ei ma wasa tô mba ee kèm 
Dubè mba éé nei bi tô wô éé

Mba na memba éé, mba na memba asi ma bélè mbo’am kèm èè
Nu muna moto ei ma wasa tô mba ee kèm 
Dubè mba éé nei bi tô wô éé

Nde langwéya mô na na pô nôngô wa éé (engamè)
Bisè mo na mba na pô biya oa éé (engamè)
Mabènè môngô na pô wasa oa éé
Langwéa mô na pô bia oa éé

Bisè mô na na pô bia oa éé (engamè)
Nde langwéya mô na na pô wasa wa éé
Mabènè môngô na pô wasa oa éé
Bisè mô na na pô wasa oa éé (engamè)
Le miel sucré na pô wasa wa ee
Bisè mô na na langi maléta mao 
Na langi maléta mao
Ma mama na pô bia oa éé
Bisè mô na na pô wasa oa éé
Mabènè môngô na pô wasa oa éé
O ndolo na pô nôngô oa éé

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl