ETIENNE MBAPPE - O Séya Si Séya Lyrics | Kamerlyrics
ETIENNE MBAPPE

O Séya Si Séya

ETIENNE MBAPPE

Les Paroles de "O Séya Si Séya" par ETIENNE MBAPPE

Album: O Séya Si Séya (Single)

Année: 0

FICHE DE L'ARTISTE

TOUTES SES PAROLES

ECOUTER LA CHANSON

Njé mô e wan ndutu wengè langwéya mba aah
O méya nô ôh, o ma taka nô ôh
Njé mô é wan sésé wèngè langwéya mba aa
O lingi nô ooh, osi ma tôpô nô langwéya mba 
Na tèmi o wan aa o basanè
Osi mènè mba mwésé bulu, tô mésanédi
Bunya bo ni ya pètè jésèlè 
Son’ siséya di dangwé mwémba aa
Niyal’ami ooh sésé eeh

Misôdi mi ma suléyé oa o misô ôh
Mé mba ndutu o jènè, mé mba sésé éé
Biala ban dolo o kwalisanè
O senga, siséya 
Besoka ba ndolo o kwalisanè oa 
O seya siséya o séya
Siséya, siséya bèbè na mba 
Bunya boni ya jésèlè

Miengé ma ndolo o longéya oa 
O senga 
Siséya ahh yèyèyèyè 

Na tèmi o wan o mbasanédi 
Osi menè mba bwésé bulu, to mésané  
Bunya bo ni ya pètè jésèlè 
Son’ siséya di dangwé mwémba aa
Diyal’ami ooh sésé eeh

Na ma pusèlè na na ma kandanè o langwéya oa 
Nâ na tôndi oa, na na kiyè oa 
Na mémba pè na na yôki bè jita sua luké 
Nde na tondi oa 
Na ma bowa ndé oa aaah
Njika ndolo ooh, osi linga éé
Lakisè mba, osi linga éé
Kwalisanè sô mba, bisè sô mba 
Na o tôndi mba, na o kiyè mba 
Kwalisanè sô mba, bisè sô mba 
Na o tôndi mba, na o kiyè mba 

Kwalisanè sô mba, bisè sô mba 
Na o tôndi mba, na o kiyè mba 
Kwalisanè sô mba, bisè sô mba 
Na o tôndi mba, na o kiyè mba 

Kwalisanè sô mba, bisè sô mba 
Na o tôndi mba, na o kiyè mba 
Kwalisanè sô mba, bisè sô mba 
Na o tôndi mba, na o kiyè mba 

All lyrics are property and copyright of their owners, and provided for personal use and educational purposes only.
Kamer Lyrics Copyright © 2013 - 2024 Tous droits réservés. Réalisé par Donsyl